Business Analytics Roadmap

Dus u bent overtuigd van de toegevoegde waarde die Business Analytics in uw organisatie kan brengen ?

Dat is een uitstekend begin. Alhoewel, het introduceren, implementeren en volledig tot zijn recht laten komen van een Performance Management oplossing is geen sinecure. Software leveranciers laten je geloven dat het voldoende is om hun software te kopen en dat alle verwachte voordelen automatisch zullen volgen. Dat is vanzelfsprekend de dingen iets te gemakkelijk voorstellen ... Ja, technologie en software zijn belangrijke componenten, maar niet iedere software is geschikt voor iedere situatie en organisatie. Bovendien is het maar één van de aspecten van een succesvol BA of CPM programma.

Dat is waarom wij aan onze klanten aanraden om ieder Performance Management initiatief te starten met een Roadmap oefening. Gedurende dit mini-project zal een Senior element61 consultant nauw samenwerken met de Business en ICT afdelingen om een volledig beeld te krijgen van de Business Analytics & Performance Management behoeften, alsook het huidig technologisch landschap.

Gebruik makend van een bewezen methodologie en een set van checklijsten, onderdelen van onze elementaryTM methodologie, maken wij een gedetailleerde analyse van alle functionele en niet-functionele behoeften. Deze behoeften zullen de basis zijn om de TO-BE situatie uit te tekenen. In het ontwerp van de To-Be situatie zullen we echter niet alleen op technologie focussen. In onze visie bestaat succesvol Business Analytics en Performance Management uit een goed gebalanceerde combinatie van informatie, systemen, processen en mensen. Ieder van deze componenten zullen uitgewerkt worden gedurende de Business Analytics & Performance Management Roadmap.

Naast de beschrijving van de TO-BE situatie, zullen we ook – rekening houdend met uw prioriteiten en beperkingen in tijd en budget - een stap-per-stap aanpak voorstellen om deze objectieven te behalen. Deze incrementele aanpak focust op een snel rendement van de gedane investering en houdt de change management uitdagingen in gedachte waar Performance Management initiatieven vaak mee te maken krijgen.      

De Business Analytics & Performance Management Roadmap geeft inschattingen voor de nodige investeringen in hardware, software, externe support en interne mankracht en input om te komen tot de gewenste uitkomst. Dit stelt de klant in staat om te bouwen aan een solide Business Case voor Performance Management richting senior management en berekent de verwachte ROI van het volledige programma.

Een Performance Management Roadmap oefening is typisch tussen de 3 en 20 dagen werk, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie, de reeds bestaande Performance Management & Business Intelligence applicaties en de omvang van de verwachte opleveringen, en wordt meestal uitgevoerd in een periode van 2-4 weken.

Naast de uitvoering en oplevering van een Business Analytics & Performance Management Roadmap kan element61 ook bijdragen in het presenteren van de Roadmap en Business Case op direktie-niveau om zo te helpen het senior management te overtuigen van de nood aan een Performance Management intiatief en programma binnen de organisatie.

Contacteer ons voor meer informatie over een PM & BA Roadmap of met uw specifieke vraag !