IBM SPSS

Het IBM SPSS Statistics 19 platform biedt een gamma aan oplossingen om statistische en voorspellende analyses uit te voeren teneinde uw organisatie te helpen om nauwkeuriger beslissingen te nemen. Door het analyseren van gegevens uit het verleden, kunnen de IBM SPSS componenten bepaalde patronen en correlaties ontdekken welke toelaten de huidige situatie beter te begrijpen en modellen te ontwikkelen om de toekomst beter in te schatten en voorspellen. Statistische en predictieve analyse zal snel en efficiënt nieuwe informatie uit uw gegevens halen welke vroeger verborgen werden door het volume van de gegevens of de complexiteit.

De belangrijkste onderdelen van het IBM SPSS Statistics 19 platform zijn :

  • IBM SPSS Statistics
  • IBM SPSS Modeler
  • IBM SPSS Data Collection
  • IBM SPSS Deployment

Door het gebruik van deze tools zullen gebruikers hun inspanningen binnen het bedrijf beter kunnen richten op klanten, producten of acties die meer toegevoegde waarde kunnen opleveren en bestaande belangrijke klantenrelaties veilig stellen. IBM SPSS zal uw organisatie toelaten om efficiënter acties in te plannen en proactief te handelen eerder dan achteraf.

Contacteer ons voor meer informatie over het IBM SPSS aanbod en hoe dit past in een bredere Business Intelligence en Performance Management Architectuur.