IBM Cognos TM1 Implementatie

De belangrijkste kenmerken en voordelen van een IBM Cognos TM1 implementatie zijn:

 • Oplossing beheerd door de financiële afdeling en business gebruikers, met beperkte IT betrokkenheid, maar verenigbaar met IT governance.
 • Een ongelooflijk snel presterende database voor grote, uitgebreide modellen en data sets. De OLAP 64-bit technologie van IBM Cognos TM1 voldoet aan de meest complexe, multi-dimensionele analytische noden en voert verrichtingen op grote schaal uit. Op deze manier kan de data op eender welk moment worden opgevraagd, ongeacht hoe groot de data set wel is.
 • Een multi-dimensionele Database en toolkit: dimensie elementen en kubus data kan opgeladen worden aan de hand van een Turbo Integrator proces. Bovendien kunnen dimensie elementen worden uitgebreid met attributen voor rapportering/analyse en gegroepeerd via subsets. Multi-dimensionele slicing-and-dicing, drill-down helpen de data volledig en efficiënt te onderzoeken.
 • Verfijnde modelerings technieken die de business logica uitvoeren, beter gekend als Rules. Deze kunnen worden toegepast om bijvoorbeeld berekeningen te centraliseren, het default aggregatie gedrag van hiërarchische berekeningen te overschrijven en data tussen kubussen te delen.
 • Een keuze aan interfaces: Microsoft Excel, Web en TM1 contributor voor een geleide deelname aan het planningsproces.
 • Past zich aan aan de noden van het planning proces, en is in staat om snel best practices te integreren, zoals activity based management, driver-based planning en rolling forecasts.
 • Gepersonaliseerde planning en analyse binnen een geleid planningsproces via sanboxing. Tijdens het plannen, bekijk je niet alleen het plan, maar bouw je ook dynamisch je gepersonaliseerde what-if scenarios, deel je deze met het team en gebruik je het beste scenario om je geïnformeerde beslissing te maken.
 • Workflow management houdt toezicht op het ganse planningsproces en geeft u de status van elke deelnemer in het proces.
 • Break-back of Spreading functionaliteit biedt snelle data ingave op eender welk niveau binnen een kubus, door data naar het laagste niveau te alloceren in verhouding tot andere data, bijvoorbeeld waarden voor vorig jaar of relatieve spread waarden die in een aparte kubus worden bijgehouden.
 • IBM Cognos BI Integratie: TM1 werkt als data source voor Cognos BI. Dit betekent dat alle Cognos BI Studio's, zoals Report, Analysis & Metrics Studio toegang hebben tot de TM1 data. Cognos BI kan de ontwikkeling van een TM1 omgeving verbeteren door standaard Business Intelligence features zoals query en rapportering, dashboards, analyse, scorecards, scheduling, distribution en alerts te gebruiken.
 • Flexibele beveiliging met single sign-on voorziet de geschikte toegang voor elke gebruiker. Rol-gebaseerde security ondersteunt meerdere gebruikers en gebruikerstypes.
 Contacteer ons voor meer informatie over IBM Cognos TM1 of met uw specifieke vraag !