Coaching & Mentoring

De senior experten bij element61 hebben samengeteld een Business Analytics & Performance Management ervaring van bijna 650 man-jaren. Binnen Performance Management, is er geen vervangmiddel voor ervaring, daarom proberen wij onze kennis en ervaring zoveel mogelijk ten dienste te stellen als hefboom naar onze klanten toe en dit via onze coaching programma’s.

Deze programma’s bestaan er in om één van onze element61 experten (technisch en/of functioneel) samen te brengen met uw personeel en om hen dan te assisteren en te sturen in hun dagdagelijkse Performance Management activiteiten en ze te coachen waar nodig. Dit is een bewezen techniek, of het nu gaat om zeer technische zaken (bijvoorbeeld: hoe MS SQL Server Integration Services te gebruiken) of meer functionele domeinen (bijvoorbeeld: hoe een best practises BI architectuur op te zetten voor een multi-nationale FMCG organisatie).

Dit model garandeert een snellere en betere kennisoverdracht dan bijvoorbeeld een traditionele training, omdat het in essentie gaat om een combinatie van kennisoverdracht onmiddellijk gevolgd door het toepassen van de verworven kennis in een echte situatie. Daarnaast is de budgettaire impact van een dergelijk programma ook zeer beperkt, daar het niet noodzakelijk is om een architect van element61 full-time on-site bij de klant te hebben.

Deze manier van werken werd reeds bij vele van onze klanten toegepast en dit voor een veelheid aan onderwerpen en wij ervaren dan ook dat deze manier bijzonder efficiënt en effectief is, afhankelijk van het onderwerp en de eerder opgedane kennis van de klant zal dit iets van enkele dagen tot enkele weken voor de meeste personen in beslag nemen, om uiteindelijk te komen tot een gelijkaardige kennis en know-how niveau als deze van de element61 expert.

Contacteer ons voor meer informatie over dit onderwerp.