BI performantie tuning is een kunst ! Je moet haast een kunstenaar zijn om de complexe patronen te zien die deel kunnen uitmaken van een performantie probleem. Deze patronen starten meestal met een eindgebruikers-telefoontje dat een rapport of een query gedrag beschrijft in de zin van "het was vroeger sneller, maar nu is het traag”. Wat er daarna gebeurt vereist een grondige expertise op verschillende vlakken van Business Intelligence concepten en technologieën. Dit type van deskundigheid is de kern van het verhaal waarvoor de experten van element61 staan.

Daarenboven past element61 een methodologische benadering toe bij het analyseren en oplossen van performantie problemen. Sommige aspecten van deze benadering zijn niet gebonden aan technologie (niet specifiek aan SAP Business Objects), andere vereisen een goede kennis van de complexe configuratie en parameterisatie opties specifiek aan SAP Business Objects. Beide aspecten plaatsen element61 in de perfecte positie om u te helpen om uw performantie problemen op te lossen.

Laat ons het iets concreter maken. Wanneer het onderzoek naar het performantie probleem met de Business Objects application server laat zien dat de ware toedracht van het probleem gerelateerd is aan het query en analyse gedrag van een beperkte groep van power users. Wat kan hier dan aan gedaan worden? Bent u bijvoorbeeld in staat om voor deze gebruikersgroep client tools toe te laten? (Stemt dit overeen met uw architectuur?) Geeft u hen Web Intelligence Rich Client, Desktop Intelligence, Crystal Reports, BEx Analyzer of …

Een ander voorbeeld. Uw Web Intelligence rapport boven op een SAP BW OLAP universe is niet voldoende snel. U hebt al de juiste zaken uitgevoerd, zoals het bouwen van een OLAP universe boven op een BEx Query, het werken met SAP Variabelen, ... maar toch is het te traag. Erger zelfs, dezelfde BEx Query is wel voldoende snel in BEx Analyzer. Hebben we iets fout gedaan? Niet noodzakelijk. Ten eerste, het is niet abnormaal dat een BEx query via BEx Analyzer sneller lijkt te zijn dan via een vergelijkbaar Web Intelligence rapport met dezelfde query. Niet alleen de technologie door middel van dewelke BEx Analyzer connecteert is verschillend, ook de data wordt op een andere manier opgehaald. Daar waar BEx Analyzer "stap voor stap” de zaken uitvoert, zal Web Intelligence dikwijls het eindresultaat "in één keer” ophalen, waarbij analyse op het rapport wordt toegestaan. Indien zelfs nadat we dit in overweging nemen, de conclusie nog steeds is dat er een performantie issue is, dan zouden wij voorstellen om de verschillende lagen te bekijken die betrokken zijn in het vertalen van een Web Intelligence rapport naar een database query. Startend van een gegenereerd MDX statement, via de SAP BW applicatie laag tot en met de respectievellijke SQL(s) op de RDBMS.

Tenslotte, bij element61 houdt het meestal niet op bij het oplossen van een performantie probleem. Wij geven er de voorkeur aan om te werken aan een structurele audit oplossing om ofwel performantie problemen te voorkomen en/of pro-actief ons er van op de hoogte te stellen. De SAP Business Objects toolset geeft ons een variëteit aan opties om dit te doen. Gaande van opties met (systeem) logs voor de ingebouwde repository's voor (operationele) metadata, over het limiteren van het aantal rapport versies per gebruiker tot het limiteren/controleren van (ingeplande) rapport runs.

Contacteer ons voor meer informatie.