SAP BW Audit & Best Practices

Zelfs de best ge-design-de rapporteringsarchitectuur kan vast lopen onder de hoogspanning van groei en een verhoogd gebruik. element61 kan als een onafhankelijke audit instantie optreden om de consistentie en de performantie van uw SAP BW systeem te valideren en u te verzekeren dat al uw rapporteren (inclusief de financiële statements) accuraat en beschikbaar zijn binnen enkele seconden.

Onze SAP BW experten kunnen een audit uitvoeren op uw systeem en verifiëren of het klaar is om uw strategische informatie noden ook in te toekomst te supporteren en er voor zorgen dat uw BW systeem efficiënt zal blijven werken eens de historische data zich zal beginnen opstapelen.

Onze audits kunnen zowel een controle van de data warehouse gerelateerde processen als een kwaliteitscontrole van de technische architectuur en infrastructuur van uw SAP BW omvatten. Deze audit zal u voorzien van een onafhankelijk en objectief waarde-oordeel omtrent de kwaliteit en performantie van uw data warehouse, advies omtrent hoe u bepaalde zorgen en risico's kan verlichten, en practische aanbevelingen hoe bepaalde problemen aangepakt kunnen worden.

Gedurende onze audits zullen wij een set van architectuur richtlijnen en best practices gebruiken die wij ontwikkeld hebben door algemeen aanvaarde best practises vanuit data warehousing en Business Intelligence op te nemen in een framework specifiek voor SAP BW. Wij zullen uw systeem benchmarken ten opzichte van deze best practises, performantie bottlenecks blootleggen en duidelijk en praktisch advies voorzien omtrent hoe de return on investment (ROI) van uw SAP BW data warehouse kan gemaximaliseerd worden.

Contacteer ons voor meer informatie.