SAP BusinessObjects Disclosure Management

Met de lancering van SAP BusinessObjects Disclosure Management lanceert SAP een nieuw product binnen de SAP BusinessObjects Performance Management productgroep. De nieuwe module is er op gericht om financiële departementen bij te staan in het sneller en nauwkeuriger opleveren van de financiële afsluitingen naar alle belanghebbenden binnen en buiten de onderneming. Het product is SAP’s antwoord op de snelgroeiende marktvraag naar ‘disclosure management’ oplossingen en is ontstaan na de overname van ‘Financial Statement Factory’ van de firma Cundus AG in december 2010.

Financial Disclosure Management zorgt voor de automatisering van de processen voor de aanmaak van allerhande interne en externe rapporteringen, die op geregelde tijdstippen moeten opgeleverd worden. De focus bij deze modules ligt op het combineren van data afkomstig uit EPM/CPM oplossingen (zoals bv. financiële rapporteringspaketten, consolidatieapplicaties, …) en de noodzaak om uitgeschreven analyses en management commentaren te voorzien bij de cijfers. Financial Disclosure Management systemen verzekeren zowel de consistentie over de tijd als een grotere nauwkeurigheid bij de oplevering van de cijfers en de commentaren, overheen de departementen betrokken in de rapportering. Dit alles wordt gewaarborgd door een geïntegreerde workflow, inclusief goedkeurings-functionaliteit. Hierdoor is Financial disclosure management de ideale brug tussen Enterprise/Corporate Performance Management (EPM/CPM) en GRC (Governance, Risk & Compliance) processen.

SAP BusinessObjects Disclosure Management is een aanvullende oplossing die zich positioneert tussen de bestaande SAP programma’s, die voornamelijk gericht zijn op de input en verwerking van financieel analytische data zoals SAP BPC - BusinessObjects Planning en Consolidatie en de traditionele financiële modules van het SAP ERP systeem. SAP BusinessObjects streeft zoals altijd naar een open architectuur voor andere financiële systemen naast de eigen SAP producten. SAP BusinessObjects wil met deze oplossing toelaten de financiële afsluiting te versnellen, een kosten optimalisatie door te voeren door middel van procesoptimalisatie en de bestaande risico’s en herwerkingen binnen de financiële gegevens te beperken.

Deze oplossing van SAP BusinessObjects richt zich voornamelijk op de financiële rapportering naar de verschillende belanghebbenden van een onderneming. De financiële afsluiting is momenteel nog al te vaak een manueel proces met veel verschillende handelingen, zeker wanneer het gaat over de productie van de bijhorende gepubliceerde rapporten. Hierdoor wordt het moeilijk om sporen bij te houden van wat er veranderd is en waarom het is aangepast. De verschillende modules binnen SAP BusinessObjects Disclosure Management zorgen ervoor dat er ten allen tijde de nodige reconciliaties kunnen gebeuren om de consistentie van de data te waarborgen over de verschillende processen heen. De ingebouwde controles bewaken het systeem zodat de automatische publicatie van correcte financiële rapporten naar officiële instanties verzekerd is.

Elk financieel departement zal kunnen gebruik maken van de SAP BusinessObjects Disclosure Management oplossing, door de sterke integratie van verschillende herkenbare producten en interfaces in de applicatie. De Microsoft Office suite kan gebruikt worden om de verschillende formateringen, aangepaste berekeningen en validaties uit te voeren door middel van de standaard functionaliteit in deze programma’s. Ook de integratie en openheid zal ervoor zorgen dat elk financieel departement zijn verschillende applicaties zal kunnen gebruiken als bron binnen de nieuwe Disclosure Management oplossing van SAP. Integratie is dan ook één van de sterkste punten in deze nieuwe applicatie.

Naast integratie heeft SAP ook de nodige aandacht gegeven aan de processen om met meerdere partijen samen te werken aan dezelfde rapporten tijdens het goedkeuringsproces. In het proces kunnen meerdere personen gelijktijdig aan verschillende delen van de financiële rapportering werken zonder dat ze een belemmering zijn voor anderen en waardoor er snel en efficiënt één versie van de rapportage kan opgeleverd worden. Het goedkeuringsproces, versiebeheer en de samenwerkingsmogelijkheden zullen ervoor zorgen dat de communicatie sneller kan verlopen waardoor iedereen onmiddellijk over de correcte informatie kan beschikken. SAP BusinessObjects Disclosure Management zorgt er met zijn uitgebreide audit module voor dat elke stap in het proces kan gereconcilieerd worden om de betrouwbaarheid te verhogen.

Naast de beschikbare standaard sjablonen voor allerhande rapporteringen is het ook mogelijk om binnen SAP BusinessObjects Disclosure management je eigen sjablonen op te maken om je balansen, resultaatrekeningen en andere verplichte rapporten op te leveren. Alle gangbare financiële standaarden zoals International Financial Reporting Standards, US GAAP en UK GAAP zijn ondersteund in het systeem.

SAP BusinessObjects Disclosure Management kan naast de pure financiële rapportage ook gebruikt worden voor oplevering van andere cijfers zoals BTW of belastingcijfers naar belanghebbenden van het bedrijf. Alle informatie kan via XBRL worden doorgestuurd naar instanties die hiervan gebruik maken.

Contacteer ons indien u meer informatie wenst over SAP BusinessObjects Disclosure Management.