Business Analytics Portfolio Management & Project Management * element61

Performance Management oplossingen worden niet altijd in één go gerealiseerd. In de meeste, zo niet alle gevallen, staat Performance Management voor een reis of beter nog een te realiseren programma. Gegeven de tijd die nodig is voor de business om zich aan te passen aan de nieuwe oplossingen en voor een PMCC of ICT om nieuwe oplossingen op te leveren, zal een PM programma meestal door middel van verscheidene iteraties of projecten opgeleverd worden.

Soms zullen deze projecten elkaar mooi opvolgen, maar vaak is het zo dat deze projecten ook in parallel verlopen. Of nog meer complex, dat er een soort van interne competitie voor bepaalde zeldzame resources (machines, software licenties, ontwikkelingsbudget, mensen, etc.) ontstaat. In deze gevallen is het belangrijk om een sterke Portfolio en Project Management methodologie te hebben. Portfolio Management zal u helpen om die projecten te selecteren waarbij de organisatie de meeste voordelen kan halen. Het bestaan en uitoefenen van Portfolio Management kan een goed antwoord bieden aan de persoon die typisch het hardste roept of als eerste schreeuwt en dan uiteindelijk ook zijn behoefte ingevuld ziet. Portfolio Management laat u toe om de verschillende PM projecten die gedefinieerd werden, te evalueren en te prioriteren, en dit zoveel mogelijk op een kwantitatieve en objectieve manier. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegevoegde waarde aan de objectieven van de organisatie en wordt tevens de balans gemaakt ten opzichte van de te verwachten kosten. Idealiter zal dit resulteren in de selectie van het (of de) ideale project(en).

Naast het selecteren van de juiste projecten om daarna uit te voeren, is het ook belangrijk om een strakke Project Management aanpak te hanteren. element61 kan u helpen bij het definiëren van een Project Management standaard die specifiek op maat is van Performance Management projecten. Het is correct te zeggen dat een heleboel best practises in project management generiek zijn, maar er is een grote toegevoegde waarde om een Project Management methodologie te hebben die specifieke zaken, best practises en deliverables bevat die binnen het kader van Business Intelligence of Performance Management nodig zijn. Bij element61, gebruiken wij steeds opnieuw onze intern ontwikkelde methodologie "elementary” (zie een andere sectie op deze site) welke een combinatie is van Project Management en Performance Management best practices.

Contacteer ons voor meer informatie of met uw specifieke vraag.