SAP Strategy Management

Elk bedrijf heeft een middellange en lange termijn strategie die bepaalt waar het bedrijf naar toe wil in de komende jaren. Om deze strategie op te volgen kan er in bedrijven gebruik gemaakt worden van methodes zoals ‘the balanced scorecard' waarin KPI's (kritische performantie indicatoren) worden gemeten. Deze KPI's worden dan uitgezet in grafieken om een visuele representatie te krijgen van de evolutie van de strategieën.

Kunnen de ingegeven KPI's gelinkt worden met andere indicatoren, analyses of zelfs individuele bedrijfsrapporten in uw business intelligence omgeving? Kunnen de budgetten en geplande cijfers worden weergegeven in de uit te voeren strategie? En wat met de initiatieven die je neemt om dat allemaal te realiseren?
Naar alle waarschijnlijkheid worden je cijfers in een excel spreadsheet bijgehouden en telkens manueel aangevuld. Eigenlijk is dit geen ideale situatie om met collega's de gegevens uit te wisselen en samen te werken rond de te realiseren strategie. Je zou eigenlijk een geïntegreerde visie op al je data moeten hebben om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen en te kijken wat de impact is op je cijfers.

SAP BusinessObjects Strategy Management biedt je een oplossing voor de integratie en het beheer van al je vragen die er momenteel zijn rond de realisatie van je strategie, met inbegrip van het beheer van je KPI's. SAP's Strategy Management oplossing is de integratie van de in 2007 gekochte oplossing van Pilot Software die ondertussen is opgenomen in het uitgebreide SAP Product Portfolio.

Alle mogelijke bronnen, zowel SAP als niet SAP data, kunnen dienen om je huidige realisaties, je budget en planning data weer te geven in de tool. Uiteraard is er een uitgebreide integratie met SAP GRC en SAP BusinessObjects BPC. Al deze gegevens maken het mogelijk om een compleet zicht te hebben op je totale strategie, inclusief de realisaties, de onderlinge verbanden en de verbonden risico's.

SAP BusinessObjects Strategy Management omvat applicaties voor:

  • De communicatie van je strategie en de maandelijkse overzichten
  • Scorecard en andere visualisaties zoals perspectieven, objectieven, doelen, initiatieven zoals ook opgenomen in een Balanced scorecard
  • Verschillende oorzaak-gevolg diagrammen om de verbondenheid en wisselwerking tussen de initiatieven en realisaties te kunnen weergeven. (bv. Een visgraat diagram)
  • Een prioriteitsmatrix en vele anderen.

Een applicatie zoals SAP BusinessObjects Strategy Management zorgt ervoor dat je strategie niet enkel een idee is, maar dat het plan ook werkelijk kan gerealiseerd worden. Dit door de integratie van je huidige gegevens, je plannen, de wisselwerking tussen de KPI's en de mogelijkheid om detail cijfers te gaan analyseren in je rapporteringsomgeving. Dit instrument zal ervoor zorgen dat je tijd bespaart door alles te automatiseren in één overzichtelijke omgeving met een directe verbinding naar al je databronnen.

De SAP BusinessObjects Strategy Management applicatie bevat allerlei oplossingen om een overzicht te houden over je doelen, de vooropgestelde paden, de wisselwerking tussen je KPI's en het tonen van overzichtelijke, begrijpbare balanced scorecards. SAP kan dit realiseren door te vertrouwen op een stabiele architectuur van een SAP Netweaver achtergrond en biedt de mogelijkheid om allerhande bronnen via ODBC, XML of flatfiles te gaan opnemen. SAP heeft uiteraard ook gezorgd voor een integratie met de eigen applicaties waaronder: SAP Value Chain, SAP BusinessObjects GRC, SAP FI, SAP BW en vele andere. De eindgebruikers interface kan ook data uitwisselen met de volledige SAP BusinessObjects product Portfolio zoals de pakketten SAP BusinessObjects BPC, SAP BusinessObjects WebIntelligence en SAP BusinessObjects Dashboards.

element61 focust op de integratie van Performance Management oplossingen met Business Intelligence. SAP BusinessObjects Strategy Management is ingedeeld binnen het SAP Competentie center om onze huidige en toekomstige klanten zo goed mogelijk te kunnen dienen en alle mogelijkheden die deze applicatie biedt te kunnen benutten. Met het huidige team aan consultants, die een gemiddelde ervaring hebben van meer dan 10 jaar met de individuele SAP BusinessObjects producten, kunnen we voorzien in een volledig aanbod van diensten met betrekking tot SAP BusinessObjects Strategy Management, gaande van de set-up over de implementatie van de KPI's, de lange termijn plannen, de indicators, de budgetten en de te nemen initiatieven.

Voor meer informatie over SAP BusinessObjects Strategy Management kan u ons contacteren.