Datawarehouse- en data-integratie-initiatieven evolueren per definitie in de tijd. Gebruikerbehoeften veranderen, de hoeveelheid gegevens die worden opgeslagen en/of verwerkt groeit, de aantallen gebruikers en/of applicaties nemen toe, en al die veranderingen vereisen een regelmatige evaluatie of audit van het huidige platform om te valideren dat het nog steeds kan voldoen aan de initiële en nieuwe behoeftes.

Dit soort audit kan worden gebruikt als een manier om problemen te voorkomen wanneer het gebeurt op preventieve en recurrente basis. Maar het kan ook gebruikt worden om de oorzaak van een probleem te identificeren als een platform niet functioneert zoals verwacht.

Het voornaamste doel van een audit zal zijn om te beoordelen of het IBM Information Server-platform geconfigureerd en gebruikt is volgens de algemeen aanvaarde "best practices" om op die manier de informatie te kunnen leveren aan de eindgebruikers. Daarom zal de audit betrekking hebben op aspecten zoals:

  • Hardware architectuur
  • Software architectuur, installatie en configuratie
  • Gebruik van de verschillende IBM Information Server componenten
  • Procedures om het platform goed te onderhouden, te handhaven en de ontwikkelingen tussen de verschillende omgevingen te transfereren
  • Integratie van de verschillende componenten en modules met elkaar
  • Data modelleringstechnieken

element61 heeft een uitgebreide ervaring in het succesvol opzetten en configureren van een IBM Information Server-omgeving, onafhankelijk van de grootte en de context. Daarom kunnen onze consultants u helpen bij het auditen van uw IBM Information Server platform en bij het toetsen aan best practices. Het resultaat van deze audit zal een lijst van aanbevolen acties zijn - inclusief een inschatting van de kosten en de te verwachte voordelen - om het platform en het gebruik ervan te verbeteren. Onze consultants kunnen deze acties ook desgewenst implementeren.

Contacteer ons om meer te weten over onze IBM Information Server Audit en Best Practices diensten.