QlikView Business Analytics & Business Discovery

QlikView Business Analytics & Business DiscoveryElement61 mag dan misschien een nieuwe speler lijken in het QlikView landschap, we hebben er uiterste zorg voor gedragen dat ons QlikView team -zoals in al onze dienstverlening- enkel bestaat uit Senior en ervaren consultants.

Het is alleen vanuit onze basisfilosofie van in te zetten op ervaring dat het mogelijk is om uw organisatie degelijk bij te staan in de keuze voor en de implementatie van QlikView.

Wij helpen u om een natuurlijke overgang te creëren van data naar beslissingen en om bedrijfsdata te ontdekken die leidt tot innovatieve beslissingen. Wij doen dat door een aantal services rond QlikView aan te bieden.

Seeing is Believing

QlikView wordt geroemd voor z’n bliksemsnelle ontwikkeling van een werkbare oplossing. En terecht. Maar er is ook gedegen denkwerk nodig rond de functionaliteit van diezelfde oplossing. Rond de mate waarin u self service BI wilt aanbieden en aan welke users. Rond de doelstellingen die u er uiteindelijk mee wilt behalen. En daar heeft u overduidelijk Senior QlikView consultants voor nodig met een grondige kennis van zowel technische finesses als business processen. Het is maar na ettelijke jaren QlikView ontwikkeling dat een consultant een "Seeing is Believing"- workshop kan uitvoeren met respect voor onze hoge kwaliteitseisen. Daarom is ook niet alleen certificatie belangrijk, maar ook de kennis van de processen achter grote(re) projecten – en laat het nu precies dat zijn waardoor ons team van zeer ervaren mensen zich onderscheidt van de andere spelers in de markt.

QlikView Implementatie

Nadat u de keuze voor QlikView gemaakt heeft, moet er duidelijk gemikt worden op een omgeving die niet alleen vandaag en morgen, maar ook nog lang daarna voldoet aan uw eisen. De manier waarop die omgeving wordt opgezet is een dragende factor voor dat toekomstig succes. Jarenlange ervaring in complexe omgevingen hebben ons geleerd dat de basis waarop een QlikView omgeving wordt gebouwd bepalend is voor de sterkte van de oplossing en de aanvaarding door de business users na oplevering ervan. Daarom is een goed doordachte, solide architectuur als basis van het allergrootste belang. Immers, een BI-project leeft en groeit constant. Niet alleen in grote(re) organisaties, maar ook in beperktere omgevingen moet in die groei voorzien zijn om de soepelheid van de oplossing te blijven garanderen.

QlikView Kennisoverdracht

Een project stopt niet wanneer de consultant de deur van zijn klant achter zich heeft dichtgetrokken. Meer dan waarschijnlijk zullen de gebruikers nadien vragen om nog meer inzichten te kunnen verwerven, nog meer bedrijfsdata te kunnen ontdekken om nog beter gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. En dan is het niet voor de hand liggend om alle QlikView kennis blijvend extern te betrekken. Onze consultants zijn daarom opgeleid om, tijdens hun opdracht bij de klant, hun kennis te delen. Dat is onze unieke "coaching & co-development" benadering. Dat doen we via workshops rond het gebruik van en de ontwikkeling in QlikView, de "best practices” en "coding guidelines” die zouden moeten gevolgd worden om uw QlikView project tot een succes te maken, zodat het toegevoegde waarde creëert voor uw organisatie. Zelfs nadat zij hun stuk van het project hebben afgeleverd. Zelfs als en wanneer uw medewerkers de ontwikkeling en uitrol van de oplossing voor hun rekening nemen.

Nazorg QlikView Performance Tuning Services

Heel vaak groeit een QlikView project uit tot een bedrijfsbrede oplossing. Dan is het een goed idee om het af en toe door een getrainde en ervaren professional te laten screenen om te zien of het verder kan geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld op het vlak van performantie, bijvoorbeeld op het vlak van functionaliteit. Onze consultant zal u vertellen of het aan te raden is om die optimalisatie door te voeren, waarbij kosten/baten de belangrijkste beïnvloeder van die beslissing zal zijn.

QlikView Audit & Best Practices

Veel van onze klanten vragen ons om hun applicatie te auditen, om zeker te zijn dat de beste alternatieven gekozen zijn in de ontwikkeling en/of uitrol van hun QlikView omgeving. Zowel technische als conceptuele aspecten komen aan bod in deze analyses door mensen die zowel business processen als technische QlikView-vraagstukken door en door kennen.

Onze QlikViews Competence Center USP's

  • Maturiteit en ervaring
  • Business kennis
  • Een team, geen individu
  • Inzicht in "best practice" Qlikview architecture & coding
  • Bredere kijk op datawarehouse-architectuur & CPM
  • Bredere kijk op andere Business Analytics technologiëen

Contacteer ons om meer te leren over QlikView en ons QlikView Competence Center.

Als u onmiddelijk aan de slag wil, kan u hier een gratis download van de QlikView software doen en onmiddelijk de "Zien is Geloven" beleving op uw eigen data uittesten.