Microsoft BI Performantie Tuning

Iedereen weet dat performantie een belangrijk aspect is binnen alle project successen. En een BI project verschilt hierin niet. Maar al te vaak, zien we in realiteit dat performantie alleen opgemerkt wordt en serieus genomen wordt wanneer het reeds effectief een probleem geworden is. "Probeersels” moeten dan toegepast worden om de oplossing geaccepteerd te krijgen door de eind-gebruikers.

Bij element61, geloven we in het concept van "design voor performantie”. Gedurende het conceptuele design van een nieuwe BI oplossing, houden wij al rekening met de toekomstige performantie van de oplossing. We passen best practises toe voor wat betreft de producten in de Microsoft BI portfolio en creëren een architectuur die tegemoet komt aan de standaarden voor wat betreft performantie optimalisatie.

Wij kunnen u helpen bij het sizen van de nodige hardware voor alle verschillende componenten gebaseerd op onze jaren ervaring in het bouwen van Microsoft BI oplossingen.

En het houdt niet op na het design van de applicatie. Wanneer de eigenlijke implementatie aanvangt, zullen wij helpen bij het configureren van de noodzakelijke properties en de applicatie zo naar onze hand zetten dat de performantie wordt wat ze zou moeten zijn. Dit betekent dat in het voorbeeld van Analysis Services, wij het juiste aantal aggregaten en partitie's zullen creëren. Voor Reporting Services kan het nodig zijn om zeer performante SQL en MDX queries te schrijven.

Applicatie performantie tuning zit steeds in ons achterhoofd vanaf de eerste minuut wanneer we aanvangen met het design van de applicatie tot op het einde van het project. Ook bij de review van een bestaande oplossing, maakt het vaststellen van performantie problemen deel uit van deze dienstverlening.

Contacteer ons voor meer informatie over Microsoft BI - SQL Server Performantie Tuning.