IBM Information Server Technologie

IBM Information Server is een cruciale component binnen het IBM InfoSphere software aanbod. IBM Information Server bevat de IBM software suite voor data integratie en data kwaliteit. Zo vormen de welgekende, gevestigde producten als DataStage, QualityStage, Information Analyzer, Business Glossary, Metadata Server en Fasttrack een deel van deze suite.

Deze tools zijn door Gartner bovenaan gerangschikt binnen hun vakgebied, zij het ETL en/of data kwaliteitssoftware.

Het is een voorwaarde voor om het even welke BI of Performance Management architectuur om onderliggend een robuuste data (warehouse) laag te hebben om al de rapportering, analyse, scorecarding, planning en data mining applicaties te kunnen supporteren. De Information Server suite is een voortreffelijke tool met vele features om dit te ondersteunen.

  • IBM Infosphere DataStage is één van de leidende ETL software suites, met zeer goede performantie en met in de Enterprise Edition vele voorgedefinieerde en gebruiksklare data transformaties.
  • IBM Infosphere QualityStage is een data cleansing tool die volledig geïntegreerd is met de ETL software en daardoor zijn voordeel kan halen uit de geavanceerde transformatie mogelijkheden.
  • IBM Infosphere Information Analyzer is de data profiling component die gebruik maakt van de ETL motor en die zijn data kwaliteit-metadata kan delen met al de andere modules van de suite.
  • IBM Infosphere Business Glossary levert de noodzakelijke link tussen de technische metadata (database, ETL) en de business concepten. De business metadata is volledig geïntegreerd met de technische metadata.
  • IBM Metadata Server is de laag die al het bovenstaande met elkaar verbindt. Bovendien kan Metadata Server ook alle IBM Cognos metadata bevatten, waardoor een cruciale éénduidige metadata repository binnen de BI & Performance Management architectuur wordt gerealiseerd. IBM Infosphere MetadataWorkbench wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat metadata op een efficiënte manier geraadpleegd kan worden.

element61 heeft aanzienlijke expertise in elk van deze tools en is een sterke partner voor de IBM Software groep in projecten waar de Information Server tools gebruikt worden. element61 kan expertise leveren voor het aanpakken van specifieke, cruciale probleemgebieden en/of een zeer efficiënte partner vormen voor het definiëren en opzetten van een complete Information Server architectuur. We hebben gecertificeerde consultants die de best practices binnen de Information Server software grondig beheersen en die ook een uitgebreide ervaring hebben in het optimaal combineren van al de verschilllende modules.

Bovendien, kunnen wij in het IBM Competence Center klanten helpen bij het begrijpen, implementeren en het optimaal voordeel halen uit de steeds betere integratie tussen de Information Server suite en de IBM Cognos Business Intelligence toolset.

Voor meer informatie over IBM Information Server kan u ons steeds contacteren.