IBM Cognos 8 & 10 Planning

IBM Cognos 8 & 10 PlanningBinnen het IBM Cognos Competence Center, heeft element61 senior expertise in IBM Cognos 8 & 10 Planning, inclusief de integratie met een bestaand Cognos 8 Business Intelligence omgeving of een andere bestaand data warehouse zoals SAP Business Warehouse (SAP BW) en met het koppelen van Cognos Planning met ERP-systemen zoals SAP of Oracle.

IBM Cognos 8 Planning / IBM Cognos 10 Planning is een geïntegreerde en schaalbare oplossing voor planning, budgettering en forecasting. IBM Cognos Planning integreert operationele en financiële planning in real time om onmiddellijk inzicht te creëren in de benodigde mensen en middelen en de toekomstige bedrijfsresultaten. Het centraal beheren van gedecentraliseerde gebruikers maakt het mogelijk om op een éénduidige en veilige manier de verantwoordelijkheid van het planning proces te leggen bij de business units, het functionele departement of de geografische locatie. IBM Cognos 8 Planning laat zowel toe top-down doelstellingen te definiëren als bottom-up input te verzamelen. Dit helpt om de nodige buy-in en verantwoordelijkheid te verkrijgen van de lagere niveaus van de onderneming en verbindt de strategie van het top management met de rest van de organisatie.

IBM Cognos 8 / 10 Planning biedt snelheid en flexibiliteit om scenarios, voorwaarden, sturings-elementen en veronderstellingen te creëren, te vergelijken en te evalueren. Het stelt u in staat om consistente bedrijfsmodellen te bouwen voor organisaties van elke omvang. Met IBM Cognos 8 Planning kan u grote budgetteringsmodellen bouwen en sneller en accurater forecasten om betere prognoses te maken en een grotere verantwoordingsplicht te creëren binnen de ganse onderneming. IBM Cognos 8 / IBM Cognos 10 Planning is een financieel beheerde oplossing voor planning, budgettering en forecasting. Het laat het financiële departement toe om modellen te bouwen en te onderhouden voor honderden nauw verbonden processen. Deze planningsmodellen kunnen gebouwd en uitgerold in dagen, niet maanden. Het verminderen van de tijd die wordt besteed aan het planning en budgetteren van processen, zorgt voor meer tijd voor analyse en op die manier kan het financiële departement een betere partner zijn voor de organisatie en het topmanagement.

Binnen het IBM Cognos Competence Center, heeft element61 senior expertise in IBM Cognos 8 en 10 Planning, inclusief de integratie met een bestaande Cognos 8 of 10 Business Intelligence of Cognos TM1 omgeving of een andere bestaand data warehouse zoals SAP Business Warehouse (SAP BW) en het koppelen van Cognos Planning met ERP-systemen zoals SAP of Oracle.

Voor meer informatie over IBM Cognos 8 - 10 Planning kan u ons steeds contacteren !