SAP Visual Intelligence brengt Business Intelligence terug naar de desktop voor eindgebruikers.  Het brengt de mogelijkheid om op een snelle, interactieve manier de nodige associaties te kunnen tonen in de data die door de gebruiker werden opgeladen in locale oplossing, die geen netwerk of internet connectie vergt.  Het is volgens SAP de grote uitdager en SAP’s antwoord op QlikTechs' Qlikview.

De desktop tool is dus helemaal terug met SAP Visual Intelligence.  Deze oplossing geeft de eindgebruikers heel wat mogelijkheden om zelf data bestanden (bv. Excel files) te selecteren als bron van hun rapporten en zelf de nodige wijzigingen uit te voeren op de bestanden.  Zo bevat de tool de mogelijkheid om data te transformeren en bepaalde opschonings-acties uit te voeren om data te corrigeren vooraleer dit in de rapporten terecht komt. Dit is een vorm van "personal ETL" om foute records of velden te bewerken of corrigeren. Deze bewerkingen kunnen bewaard en herhaald, ook als dezelfde of een gelijkaardige data-set achteraf nog eens wordt opgeladen.

SAP Visual Intelligence heeft ook de ingebouwde mogelijkheid om geografische hiërarchieën samen te stellen en te detecteren, naast het automatisch opstellen van een tijdshiërarchie.  Door gebruik te maken van de geografische hiërarchie, kan de data ondermeer getoond worden op interactieve kaarten waarop doorgeklikt kan worden.  

SAP Visual Intelligence zorgt ervoor dat op een zeer interactieve en intuïtieve manier de data kan getoond worden.  Er kan gebruik gemaakt worden van standaardtabellen, met daarnaast ook heel wat mogelijkheden om data te visualiseren door middel van grafieken.  Wat SAP Visual Intelligence zeer vernieuwend maakt, is de mogelijkheid om heel intuïtief verbanden te gaan ontdekken tussen data, door op een gebruiksvriendelijke manier associaties te leggen.  Enkel in de data bestaande relaties tussen objecten resulteren in data-sets die ge-analyseerd kunnen worden. Zo is er niet steeds meer nood aan -vaak inflexibele- vaste en voorgedefinieerde dimensies. Zo kan een gebruiker snel zien welke producten in een bepaald land worden verkocht, welke landen een bepaald product verkopen, maar ook welke producten niet in een bepaald land of regio worden verdeeld, een functionaliteit waarop concurrende oplossingen momenteel geen antwoord bieden.

De oplossing is vooral gericht op intensieve knowledge-workers : data en business analisten die snel en interactief data uit bestanden willen visualiseren en analyseren, en dit liefst locaal en ook "ge-deconnecteerd". Deze kunnen nu ook bronnen, waarvoor het te lang wachten is om ze te integreren in het Data Warehouse of de centrale Business Objects BI omgeving, of waarvoor het gewoonweg niet zinvol is ze te integreren, makkelijk mee opnemen in de persoonlijke analyses.

Op die manier is de oplossing ook perfect geschikt voor een snelle POC of proto-type om data te exploreren en de requirements in beeld te brengen, als onderdeel van een meer "agile" BI benadering, alvorens eventueel te beslissen voor deze data een BI project of -iteratie te gaan definieren. SAP heeft er met Visual Intelligence ook voor gezorgd dat niet alleen losse bestanden kunnen geanalyseerd worden, maar ook een verbinding kan worden gemaakt naar bedrijfsdata die ontsloten is in SAP HANA of toegankelijk is met SAP Business Objects Universes.  Ook het maken van een directe connectie naar eender welke vorm van database behoort sinds kort tot de mogelijkheden.

element61 is steevast een early adopter van nieuwe technologie via een uitgebreid Research & Development programma waar nieuwe BI/PM technologie al uitgebreid getest wordt voordat ze op de markt verschijnt. Zo heeft element61 al zeer vroeg ervaring opgedaan met deze nieuwe oplossing binnen de SAP Business Objects oplossing, waardoor element61 ideaal geplaatst is om u te assisteren in het beoordelen waar, wanneer en op welke manier deze producten kunnen ingezet en geïntegreerd worden in een bestaande of toekomstige Performance Management en Business Intelligence omgeving.

Contacteer ons gerust voor meer informatie over SAP Visual Intelligence.