Data Integratie

Data integratie staat voor de verzameling van processen en tools, strategieën en filosofieën waarbij gefragmenteerde gegevens met elkaar in overeenstemming worden gebracht om zo business objectieven te supporteren. Vanuit een technisch perspectief bestaat data integratie uit onderwerpen als data federatie, virtualisatie en een service georiënteerde architectuur, maar in de context van Performance Management of Business Intelligence, is het meestal synoniem voor ETL (Extract-Transform-Load) of ETL gerelateerde activiteiten. De ervaring leert ons dat deze activiteiten de meeste tijd en moeite kosten in het algehele proces van het opzetten van een data warehouse. Dit betekent vanzelfsprekend dat wanneer men een data integratie proces en bijhorende architectuur opzet, dat het essentieel is om dit te doen aan de hand van een aantal best practises. Dit zal voor een omgeving zorgen die efficiënt, robuust, schaalbaar, auditeerbaar, performant en onderhoudbaar is.  

element61 heeft zeer diepgaande ervaring met data integratie en tevens gecertificeerde consultants in de leidende ETL software suites binnen deze industrie, zoals IBM Infosphere DataStage, Informatica Powercenter, SAP Business Objects Data Integrator, Oracle ETL/Warehouse builder en Microsoft SQL Server Integration Services. Wij kunnen hierbij onze kennis van Data Integratie en ETL processen gebruiken door de volgende diensten aan te bieden.

  • ETL software selectie. Alhoewel de functionaliteit die aangeboden wordt door de verschillende leveranciers meer en meer convergeert, bestaan er nog steeds belangrijke verschillen. Daarom loont het de moeite om de specifieke functionaliteit van de tools samen met uw behoeften in de balans te leggen vooraleer dat een (meestal aanzienlijke) investeringsbeslissing genomen wordt. Onze leveranciers-onafhankelijke positie en ervaring met elk van deze tools, gecombineerd met een software selectie methodologie, kan u op een efficiënte manier helpen, in het bereiken van de juiste beslissing.
  • ETL architectuur set-up. Dit betekent veel meer dan de installatie van de software op een server. De set-up moet er voor zorgen dat de ETL architectuur technisch gezien performant is, daarnaast dient er voldoende aandacht besteed te worden aan onderhoudbaarheid en herbruikbaarheid, auditing van de ETL processen, data kwaliteitscontrole -en verbetering, een optimaal gebruik van specifiek tool features, zoals in-memory processing.
  • ETL performantie audit. Een heleboel factoren hebben een impact op de performantie van een ETL systeem op zich en op het Performance management gebeuren vanuit een gebruikersperpectief in z'n totaliteit. Het vereist een grondige kennis van de ETL oplossing zelf, gecombineerd met een heterogene set van andere skills om alle parameters die de ETL performantie beïnvloeden te onderzoeken of een audit door te voeren. element61 kan deze unieke skill mix aanbieden, met daarnaast een voor-gedefinieerde en bewezen methodologie om deze audits uit te voeren op een tijds –en kosteffectieve manier. Het resultaat van een dergelijke audit is een reeks aanbevelingen omtrent de ETL architectuur en een plan met daarin de te volgen stappen om deze aanbevelingen te implementeren.
  • ETL coaching. Onze senior consultants gaan verder, daar waar een tradionele training eindigt. Niets kan een kennisoverdracht zo snel en efficiënt laten verlopen als een hands-on co-ontwikkeling samen met een ervaren ETL consultant.
  • ETL ontwikkeling. Het is vanzelfsprekend, dat onze senior en gecertificeerde ETL consultants en architecten de belangrijkste ETL software suites van binnen en van buiten kennen. Bijgevolg vormen ze zeer efficiënte ETL ontwikkelaars, die snel resultaten kunnen produceren, die de tand des tijds goed kunnen doorstaan. element61 kan de volledige verantwoordelijkheid van een data warehouse & ETL project voor zijn rekening nemen en een volledige custom-built en gedocumenteerde ETL omgeving opleveren.
Contacteer ons voor meer informatie of met uw specifieke vraag.