Tagetik for Budgeting, Planning & Forecasting

Tagetik brengt budgettering, planning en forecasting processen samen op strategisch, bedrijfs- en operationeel niveau. Budgetten worden samen met de geconsolideerde actuals immers opgeslagen in dezelfde software-oplossing.

In de huidige economische omgeving kan planning, budgettering en forecasting niet gelimiteerd worden tot een basis-planning van omzetten en kosten zonder onderliggend detail. Er is nood aan een meer dynamisch planning proces. Meer gesofisticeerde operationele en financiële planning-modellen zijn nodig. Dit is vaak niet te verwezenlijken in de gebruikelijke Excel-gebaseerde processen. Een meer geuniformiseerde aanpak is nodig voor operationele plannen, profit & loss, balance sheet en cash flow met elkaar te linken. Met Tagetik kan een realistisch en geintegreerd budget en forecast gegenereerd worden.

In Tagetik, net als in het echte bedrijfsleven, legt top-management strategische doelstellingen op aan de organisatie. Om deze doelen te bereiken, moet de business operationele plannen opmaken en realiseren:

  • De Sales & Marketing-afdeling kunnen een marketing campagne inplannen die het realiseren van de sales forecast positief impacteert
  • De Productie-afdeling kan in een nieuwe productie-lijn investeren, wat de productiecapaciteit doet toenemen
  • De HR-afdeling maakt projecties van het aantal FTE’s dat bij het bedrijf zal werken in de komende kwartalen

Gesofisticeerde workflows helpen de departementen om realistische plannen in detail op te maken. Input wordt verzameld per juiste kostendrijver of omzetdrijver (aantal productie runs, aantal verkochte eenheden, aantal FTEs, aantal vierkante meter, ...). Om deze input te vertalen in een bottom-line, gebruikt Tagetik formules, allocaties en eliminaties binnen de oplossing.

Op deze manier worden operationele plannen vertaald in een financieel plan. De niet-financiële afdelingen zien op hun beurt hun operationele plan vertaald in dag-tot-dag operationele doelen. Krachtige modellering met een driver-based aanpak stelt Finance in staat om snel de impact van verscheidene scenario’s op P&L, balance sheet en cash flow te modelleren en simuleren. Ook kunnen financiële doelstellingen gealloceerd worden tot het gepaste operationele niveau.

Dit driver-based financiële plan kan vertaald worden in een Budget of een (Rolling) Forecast. Een extra feature hier is dat Budget en Forecast-input steeds maandelijks is (vs. YTD input in het consolidatie-deel) voor makkelijkere input.

Een sterkte van Tagetik is dat alle departementen hun plannen opmaken op hetzelfde software-platform. Op deze manier wordt een geuniformiseerd business plan gecreëerd. Tagetik minimaliseert menselijke input-fouten door budgetteringsprocessen aan te bieden binnen één- en dezelfde applicatie. Budgethouders kunnen data verzamelen, goedkeuren en indienen.

Vanuit de top-level P&L is een drill down naar elke unit mogelijk. Ook kan een P&L van één unit oprollen in een branch of in de totale groep. Dezelfde logica betreffende munt-conversies en intercompany matching die gebruikt wordt in de actual Consolidatie, kan ook gebruikt worden voor het Budget en Forecast proces.

Vanuit een transparantie-perspectief worden alle toevoegingen en aanpassingen gedocumenteerd en geregistreerd, wat haaks staat op een proces gebaseerd op Microsoft Excel. De financiële afdeling kan zo snel een drill down doen in de financiele statements om wijzigingen te onderzoeken. Na een wijziging kan de impact direct bekeken worden in de geconsolideerde financial statements.

element61 heeft expertise en certificaties in Tagetik, aarzel dus niet om ons te contacteren voor meer informatie.