Business Analytics Architectuur

De belofte van Business Analytics kan maar waar gemaakt worden wanneer ze deel uitmaakt van een correct geautomatiseerde & geïntegreerde architectuur. Diegenen die zeggen dat, automatisatie & integratie niet vereist is en dat bijvoorbeeld Balanced Scorecards simpelweg gebouwd en gemanaged kunnen worden in MS Excel zonder de mogelijkheid om via drill-downs naar de data op een lager niveau af te dalen, vergissen zich wel degelijk. Het opzetten van een geïntegreerde architectuur is geen eenvoudige taak. In de meeste organisaties, kunnen bepaalde technologische analytisch componenten reeds bestaan en zullen ze aangevuld dienen te worden met additionele technologie. In die organsiaties waar nog niets voor handen is, zullen de software leveranciers vanzelfsprekend claimen dat zij de beste oplossing hebben voor uw noden, indien u het volledige pakket bij hen aankoopt. Voor u als klant, is het soms zeer moeilijk om het bos van de bomen te onderscheiden.

De kwaliteit van het design van de architectuur, rekening houdende met enkele bepaalde software voorkeuren, zal het succes van uw Business Analytics (i.e. Business Intelligence of Corporate Performance Management) initiatief kraken of maken. Het kopen van veel dure software is geen substituut voor een goed en correct design van uw architectuur en zal bijgevolg niet resulteren in een optimale ROI. Integendeel, een goede architectuur kan werken als een hefboom ten opzichte van "goedkopere” of oudere software componenten.

Het design van Business Intelligence en Performance Management architecturen behoort tot de core business van element61. Onze consultants hebben de ervaring om alle best practices, vaak in moeilijke situaties, toe te passen, en het feit dat wij software & leverancier neutraal te werk gaan, garandeert u dat ons advies als objectief en intellectueel eerlijk kan beschouwd worden. Wij begrijpen de complexe kunst om de juiste balans te vinden tussen de requirements komende van uw PM Roadmap / Strategie en uw budgettaire restricties om dit alles te vertalen in een realistische, haalbare, betaalbare, onderhoudbare maar toch krachtige Performance Management oplossing.

Contacteer ons voor meer informatie over Përformance Management & Business Intelligence Architectuur.