Tagetik voor Disclosure Management

Tagetik brengt met het "Collaborative Disclosure Management” de disclosures samen in één enkel software-pakket. Vanaf de start van het afsluitingsproces tot en met de publicatie van de finale externe disclosures: het volledig proces kan opgevolgd worden binnen Tagetik.

Kritische officiele informatie samenbrengen kan binnen een organisatie een moeilijk traject zijn. Dit is immers vaak een manueel proces bij de meeste organisaties. Repetitieve en weinig productieve stappen en problemen met versiebeheer komen dus vaak voor in veel organisaties. Dit leidt tot foutgevoelige externe rapporten, wat een belangrijk bedrijfsrisico inhoudt.

Een -na een fout- bijstellen van de financiële disclosures kan slecht zijn voor de geloofwaardigheid van een bedrijf en het kan in het bijzonder ook een rechtstreekse, negatieve impacte hebben op de aandelenprijs. Een softwarepakket, dat een verhoogde accountability, een hogere efficiëntie, meer controle & workflow en volledige traceerbaarheid aanbiedt is dus een must. Tagetik kan hierin de oplossing bieden.

Rapporteringsnoden kunnen geaddresseerd worden met Word- of Powerpoint-documenten met directe links naar de data in de Tagetik-database. Indien cijfers toch nog veranderen blijven de Office-documenten accuraat. Deze integratie binnen de Tagetik-applicatie garandeert een snelle en consistente rapporterings-cyclus. Ook verplichte rapporteringen -met bijhorende formaten- aan de overheid kunnen ingediend worden met Tagetik (bvb. Solvency II, CoRep, FinRep, SEC filings...). Exports in XBRL-formaat zijn eveneens makkelijk toegankelijk. Kwartaalrapporteringen, management rapporteringen, boardbooks... kunnen rechtstreeks opgemaakt worden in Tagetik. Dit is de sleutel voor makkelijk, snel en transparant updaten van de rapporteringen, met consistente en betrouwbare data.

De dag van vandaag moet data voor externe publicaties verzameld worden vanuit vele betrokkenen en departementen (finance, legal, marketing voor layout, ...), een proces dat manueel is, en dus ook fout-gevoelig. Tagetik is de enige software die alle data (consolidatie data + disclosure management data) in dezelfde database bijhoudt. Het grote voordeel hier is dat nog vroeg in de consolidatie-cyclus al aan de disclosures begonnen kan worden. Alle aanpassingen kunnen opgevolgd worden, gebruik makend van het volledige audit-spoor en goedkeuringen kunnen via ingebouwde workflow. Dit maakt de Tagetik-rapporterings cyclus veel sneller dan zowel de huidige processen als concurrende oplossingen.

Een ander gebruik van de Tagetik Disclosure Management oplossing is dat het tegemoet kan komen aan de Solvency II / CoRep / FinRep wetgeving. Solvency II is een uitdaging betreffende 'Pillar 3' voor het verzekeringswezen. Banken dienen CoRep en FinRep-rapporteringen op te maken. Het is duidelijk dat de rapporteringsvraag in de financiële sector enorm gestegen is de laatste jaren. Het dient dus op een efficiënte en gestructureerde manier geaddresseerd te worden. Bij vele banken en verzekeringsmaatschappijen is Tagetik dan ook succesvol geïmplementeerd om deze rapporteringscycli grondig te optimaliseren.

In 2014 heeft Tagetik de "Ventana Research Technology Innovation Award for the Office of Finance” voor zijn Collaborative Disclosure Management (CDM) oplossing gewonnen.

Tagetik biedt dus een gestroomlijnd proces aan voor de disclosure-cyclus van start tot einde. Financiële data kan voorbereid worden, gedeeld en gepubliceerd. Nauwkeurige en conforme rapporteringen met volledige auditeerbaarheid in minder tijd en kost is het kostbare eind-resultaat.

element61 heeft expertise en certificaties in Tagetik voor Disclosure Management, aarzel dus niet om ons te contacteren voor meer informatie.