Mindbridge

Mindbridge : een revolutionaire nieuwe aanpak voor Interne Audit gebaseerd op Artificiele Intelligentie

Hoe gaat de wereld van interne audit om met digitalisering? Welke kansen bieden nieuwe technologieën en welke uitdagingen gaan ermee gepaard? Hoe ziet het profiel van de toekomstige interne auditor eruit? In een steeds sneller evoluerende wereld staat elk beroep onder druk om mee te groeien met de nieuwste technologieën. 

Mindbridge

Interne audit vormt hier geen uitzondering op. Ook hier dringt de noodzaak zich op om continue te zoeken naar een relevante invulling van de antwoorden op bovenstaande vragen.

Cruciaal in het veranderende auditlandschap zijn betrouwbare data, nieuwe technologieën zoals Machine Learning en Artificial Intelligence (AI) én de vereiste kennis om deze combinatie optimaal te laten renderen. Vooruitstrevende bedrijven investeren daarom reeds in het beter aanwenden van alle beschikbare data en het begrijpen van de vele, complexe relaties die erachter schuil gaan. Door de combinatie van zorgvuldig opgebouwde know-how met nieuwe technologieën slagen ze erin het vertrouwen in hun financiële data te verbeteren en risico’s of fraude drastisch te reduceren.

MindBridge AI Auditor is een AI aangedreven audit-oplossing die gebruik maakt van geavanceerde Machine Learning en Artificial Intelligence technieken om auditteams te ondersteunen in de omgang met enorme hoeveelheden financiële data. Deze cloud-based oplossing, die ontwikkeld werd door het Canadeese bedrijf MindBridge (www.mindbridge.ai), biedt tal van voordelen:

 • Sneller inzicht in volledige, complexe datasets dankzij ingebouwde data visualisatie

Het manueel verwerken van grote datasets tot hapklare en auditeerbare informatie vraagt in de praktijk een niet te onderschatten manuele inspanning. Met de MindBridge AI Auditor kunnen grote datasets op een uiterst efficiënte manier verwerkt en geanalyseerd worden. De resultaten van de analyse worden op een visuele en intuïtieve manier voorgesteld, zodat de interne auditor in staat is om op zeer korte tijd de belangrijkste risico’s te identificeren. Kostbare tijd en middelen binnen het intern auditteam kunnen daardoor worden geconcentreerd op activiteiten die waarde toevoegen voor het bedrijf, zoals het opzetten van correctieve acties en processen of het bestuderen van potentiële, toekomstige risico’s. Probleemoplossend werken wordt daardoor mogelijk i.p.v. probleemzoekend.

 • Beter begrip van complexe relaties in datasets, dankzij Artificial Intelligence gebaseerde detectie en voorspellingen

De op Machine Learning en Artificial Intelligence gebaseerde analyses maken een risico-gerangschikt overzicht mogelijk van de volledige dataset. De interne auditor verliest hierdoor minder tijd aan het manipuleren van gegevens, staalname (sampling) en verder analyseren van een beperkt aantal transacties. Waar tot voorheen slechts ‘statistisch gezien’ voldoende auditbewijs kon worden geleverd, wordt met de Mindbridge AI Auditor de definitie van ‘redelijke zekerheid’ herschreven. Dit resulteert in een verbeterd vertrouwen dat de financiële gegevens effectief een waar en getrouw beeld geven.

Het auditteam kan zich dus niet enkel concentreren op het leveren van nieuwe inzichten maar doet dit tevens met een hogere vorm van zekerheid. De traditionele statistische grenzen van interne audit worden, dankzij het werken met volledige datasets, overstegen.

Andere voordelen van het Mindbridge AI Auditor platform:

 • Diepere inzichten kunnen worden gegenereerd door het gebruik van een combinatie van technieken (bedrijfsregels, statistische methodes, Machine Learning en ingebouwde kennis van audit-experts). Onopzettelijke fouten en/of intentionele financiële afwijkingen, die anders door de mazen van het net waren geglipt, kunnen daardoor worden ontdekt.
   
 • Manipuleren van gegevens is verleden tijd met de complete inventaris die automatisch ter beschikking wordt gesteld. Deze bestaat o.a. uit gedetailleerde en interactieve rapporten die trends evalueren en mogelijke risico’s voor u identificeren.
   
 • Een razendsnelle en risico-gerangschikte analyse van alle transacties betekent dat er meer tijd gespendeerd kan worden aan het leveren van meerwaarde aan de organisatie.
   
 • Een auditplan dat zich focust op de grootste risico’s kan eenvoudig worden opgesteld. Met behulp van het risico overzicht worden de grootste pijnpunten in een oogopslag geïdentificeerd.
   
 • Communiceren met teamleden of instellen van herinneringen om belangrijke taken niet uit het oog te verliezen kunnen gemakkelijk dankzij de daartoe ingebouwde functionaliteit. Geen enkel detail wordt daardoor gemist.
   
 • Manueel intensieve audittaken worden verlicht met een volledig verwerkte dataset die zelf voorstelt welke transacties verder onderzocht dienen te worden.
   
 • Gevoelige financiële informatie wordt beveiligd door middel van access- en user-management voorzien in de MindBridge oplossing.
   
 • De gebruiksvriendelijke audit oplossing zorgt ervoor dat medewerkers er snel mee aan de slag kunnen. Er is geen intensieve training nodig om het platform te leren gebruiken.
   
 • Dupliceren van tabellen en grafieken is niet nodig door de volledige integratie met Microsoft Excel. Alle gegevens uit het platform worden gemakkelijk geëxporteerd om er verder mee aan de slag te gaan in Excel.
   
 • Elk onderzoek kan worden gepersonaliseerd door zelf custom-ratio’s samen te stellen en dieper te analyseren.
   
 • De ingebouwde Machine Learning functionaliteit zorgt ervoor dat resultaten die niet significant zijn, niet elk jaar opnieuw worden onderzocht. Het platform leert zichzelf wat een risico vormt op basis van wat eerder werd aangegeven.
   
 • De onderhoudsvriendelijke en kost-efficiente cloud-based oplossing geeft recht op de nieuwste functionaliteiten bij elke nieuwe release: introductie van nieuwe rapporten, mogelijkheid tot importeren van nieuwe databronnen, nieuwe controlepunten, ...

De toekomstige impact van interne auditteams op hun organisatie zal worden bepaald door hoe ze omgaan met alle beschikbare data en nieuwe technologieën, vooral door de mate waarin ze erin slagen om deze combinatie optimaal te laten renderen.

Het adopteren van het MindBridge platform stelt elke organisatie in staat om mee te surfen op een golf van vernieuwingen en te profiteren van zijn voordelen.

element61 kan bij deze uitdagingen begeleiden en ondersteunen. Aarzel daarom niet, en neem vandaag nog contact op met ons!

Mindbridge