Data Strategie

 

“Ik heb al deze data verzameld maar wat kan ik er mee doen?"

Te vaak wordt meteen gekeken naar technologische oplossingen. We denken dat het belangrijk is om een stap terug te zetten en te vertrekken van de business problemen die u probeert op te lossen.

Samen met onze data strategist definiëren we als einddoel business problemen op te lossen. Hij helpt om een data-gedreven strategie te definieren en een stappenplan uit te werken om daar te geraken. De sleutel tot succes is om dit einddoel voor ogen te houden. We definiëren samen initiatieven die één voor één kunnen worden aangepakt. Het is pas in deze fase dat we beginnen kijken welke technologische oplossingen ons kunnen helpen (nadat de belangrijkste technologische vereisten zijn gedefinieerd).

 

"Onze Data Strategist handelt als een katalysator bij het samen ontwikkelen van uw strategie, bij het verder uitwerken van initiatieven en bij het aanleveren van verandering."

Peter Depypere, Data Strategist

 

Wat is een Data Strategie?

Een Data Strategie is een visie en een actieplan dat beschrijft hoe u uw business-doelstellingen wil behalen met en door het gebruik van data. 
 • Het is een Strategie en dus gedeeld en gedragen doorheen de volledige organisatie. De strategie definieert de manier waarop iets wordt gedaan en de moeilijke keuzes die een organisatie heeft gemaakt om iets (niet) te doen 
 • Het is Visionair. Het kijkt verder dan wat vandaag mogelijk is en het definieert het ultieme doel hoe uw organizatie in de toekomst wil werken met data 
 • Het is Actiegericht aangezien het definieert wat u zal doen, hoe u het zal doen en tegen wanneer u het zal doen 

Wat is een Data Strategist?

Een Data Strategist handelt als een katalysator bij het samen ontwikkelen van initatieven en verandering. 

 • Hij/zij heeft ervaring en heeft de business maturiteit om u te begeleiden bij uw strategische reflecties
 • Hij/zij heeft kennis van Data & Analytics. Hoewel hij/zij geen hardcore data scientist is, weet een data strategist wel wat mogelijk is en hoe het moet worden opgeleverd 
 • Hij/zij is praktijkgericht tijdens het aansturen van verandering en de data strategist gaat verder dan de analyse zodat hij/zij u kan helpen om verandering uit te leggen in de organisatie en om verandering door te voeren 
 • Hij/zij helpt om bewustzijn te creëren en helpt om teams op te leiden. Een data strategist helpt om de visie te communiceren en iedereen te motiveren om ernaar toe te werken

Hoe kunnen we helpen en wat is onze aanpak?

Onze data strategists helpen organisaties een data-gedreven business op te zetten en uit te bouwen. We aligneren uw business doelstellingen met een data strategie en datagedreven antwoorden. 
Volgende vijf elementen pakken we aan in elk datastrategie-project:

 1. We spitten uw business problemen helemaal uit
 2. We definiëren een duidelijk stappenplan alvorens we kijken naar technologische oplossingen
 3. We geven prioriteiten aan use cases en initiatieven op basis van complexiteit, speed-to-market, verwacht rendement en verandering
 4. We ontwikkelen deze initiatieven samen met u en assisteren in het aanpakken van deze initiatieven
 5. Doorheen het process, gedragen we ons als een vertaler tussen uw business problemen en een datagedreven oplossing

Waarom doen onze klanten het?

We zien vier hoofdredenen waarom onze klanten investeren om een datagedreven organisatie te worden. 

Data Strategie

 1. Inzichten verkrijgen en flexibel handelen

Een van de voornaamste redenen om data analytics toe te passen binnen uw organisatie is om inzichten te verwerven in uw klanten, leveranciers, logistieke keten, reclame-uitgaven, ... Het helpt u om patronen te ontdekken en inzichten te verwerven op een manier die zonder data-analyse niet mogelijk zou zijn. Met deze inzichten kan u veel flexibeler werken en betere beslissingen nemen. Het helpt u dus om efficiënter te zijn in uw huidige manier van werken.  

 1. Bouw een concurrentieel voordeel uit

Gebruik makend van deze inzichten, kan u uw data omzetten in een competitief voordeel. Een goed voorbeeld hiervan is het invoeren van een klantenkaart. In plaats van enkel data te verzamelen, kan u de data ook analyseren en inzichten verwerven. Deze inzichten kan u dan gebruiken om gepersonalizeerde communicatie, producten en advies uit te sturen. Door het optimaal gebruiken van uw data, bouwt u een competitief voordeel uit ten opzichte van uw concurrenten. 

 1. Opstarten van nieuwe business opportuniteiten

Data analytics kan ook helpen om nieuwe business opportuniteiten te vinden en uit te bouwen. Om een dienst te bouwen met behulp van data analytics heeft u een stevige fundering nodig, maar eens deze er is, zijn de mogelijkheden eindeloos. Een klassiek voorbeeld hiervan is de servitization van hardware. In plaats van uw hardwaremateriaal te verkopen, wordt er nu een dienst geleverd met een SLA over de geleverde uptime. Om aan deze SLA te kunnen voldoen, moet de leverancier van het materiaal ten allen tijde begrijpen wat zijn materiaal aan het doen is om eventuele storingen proactief te verhelpen. 

 1. Herdefiniëren van klantenservice

Tegenwoordig verwachten klanten een betere en gepersonaliseerde service. Door het toepassen van data analytics kan u begrijpen wat uw klant wil, wanneer hij het wil, en hoe hij wil geholpen worden. Daarbovenop kan u chatbots inzetten binnen uw service-organisatie om een always on klantenservice aan te bieden. 

Heeft u het moeilijk om te definiëren welke volgende stappen u moet nemen om u data ten volle te benutten? Wil u nieuwe inzichten verwerven en een concurrentievoordeel uitbouwen? 

Neem dan zeker contact met ons voor meer informatie.