Corporate Performance Management

Corporate Performance Management (CPM) was een term die oorspronkelijk ten berde werd gebracht door Gartner, begin 2000. Afhankelijk van de leverancier, worden ook synoniemen als Enterprise of Business Performance Management ( EPM / BPM ) gebruikt.

Performance Management focust op het gemeenschappelijk objectief om een organisatie-brede strategie te linken met organisatie-brede activiteiten door gebruik te maken van:

  • Key Performance Indicators (KPIs) of Balanced Scorecarding,
  • Het linken van deze KPIs aan de hoofdprocessen zoals Planning, Budgettering en Forecasting, inclusief Simulatie en Scenario Modellering,
  • Integratie met Financiële Consolidatie & Management Rapportering processen,
  • Activity Based Management/Activity Based Costing of Profitabiliteit Analyse en
  • Strategie Formulering en Strategische Planning.

Hier wordt typisch een breder framework gedefinieerd. De meest definities van Performance Management bouwen verder op de studies van Gartner. Volgens Gartner bestaat het framework uit:

  • methodologieën (Balanced Scorecarding, EFQM, Six Sigma, Beyong Budgeting, Time Driven ABC, ...),
  • meetpunten (leading en lagging, financieel en niet-financieel, korte en lange termijn, kwantitatief en kwalitatief, gealigneerd ...) ,
  • processen (Strategie Formulering, Het stellen van doelen, Business Activity Monitoring, Performance Feedback, ...) en
  • systemen (Business Intelligence & CPM / EPM software suites, data warehousing, geavanceerde analytics ...).

Zeer vaak zal de financiële divisie een leidende rol spelen bij het definiëren van de EPM / CPM strategie voor de gehele organisatie. Dit leidt ertoe dat de rol van Management Accounting evolueert tot wat genoemd wordt Performance Management Analytics (PMA) (Silvi, Moeller en Schlaefke).

element61 focust zich op het assisteren van organisaties bij het definiëren van een roadmap alsook de uitvoering er van, alsook de automatisatie van Corporate\Organsiatie\Business Performance Management processen in hun bedrijf, steunend op de data warehouse infrastructuur waarin de organisatie voorheen heeft geïnvesteerd.

Gegeven de fusies en overnames van de laatste jaren, zijn de meeste CPM en BI oplossingen nu in handen van enkele toonaangevende software bedrijven, die zowel focussen op de integratie van de verschillende functionaliteiten naar één suite toe alsook op de onderliggende architectuur. Hierdoor is het essentieel dat bedrijven een geïntegreerde visie, op hoe BI en CPM samenkomen, dienen te ontwikkelen om one single version of the truth en om één enkel iteratief proces voor het managen van informatie rond corporate performance te ondersteunen, of dit nu gaat om historische, huidige of toekomstige management informatie.

Contacteer ons voor meer informatie rond Corporate Performance Management.