IBM InfoSphere DataStage

IBM InfoSphere DataStage is de data integratie en transformatie oplossing die zorgt voor de verzameling en consolidatie van data komende van verschillende bronsystemen, de nodige transformaties kan toepassen op de data en dan deze data opslaat in één of meerdere doel-systemen zoals een data warehouse laag.

Sinds het in 2005 door IBM overgenomen werd is IBM InfoSphere DataStage een deel van de IBM Information Server suite, gebaseerd op het vroegere gekende Ascential Datastage oplossing, die een lange succesvolle historiek heeft als ETL oplossing en aan de grondslag ligt van de robuuste en betrouwbare tool zoals we die vandaag kennen. Vandaag is de oplossing in zijn versie 8 beschikbaar.

IBM InfoSphere DataStage biedt:

  • Een grote set van specifieke connectoren die nodig zijn om met een brede waaier van data sources te kunnen connecteren.
  • Een grote set van reeds ontwikkelde transformaties die het mogelijk maken om complexe transformaties van grote data volumes te doen op een optimale manier en om de ontwikkelingstijd te versnellen.
  • Een schaalbaar platform dat meegroeit met de tijd en groeiende data volumes zonder dat het design van het integratie-proces dient herwerkt.
  • De mogelijkheid om data in batch of real time te verwerken evenals de mogelijkheid om via web services te werken.
  • Een volledig workflow mechanisme om jobs en hun afhankelijkheden te beheren.

Als deel van het geïntegreerde IBM Information Server platform, is IBM InfoSphere DataStage ondersteund door een brede waaier van shared services. Dit heeft het voordeel van hergebruik van bvb. technische metadata of data profiling informatie binnen de verschillende componenten van de suite.

element61 heeft beproefde kennis en ervaring met IBM InfoSphere DataStage en het IBM Information Server platform voor een snelle en gedegen ontwikkeling van onderhoudbare data warehouses en datamarts.

Voor meer informatie over onze IBM InfoSphere DataStage skills kan u ons steeds contacteren.