SAP BW Performantie Tuning

Snelle en betrouwbare toegang tot uw informatie is één van de belangrijkste succes factoren voor om het even welke Business Intelligence of Data Warehousing applicatie. Spijtig genoeg is performantie tuning één van die aspecten die dikwijls over het hoofd worden gezien gedurende implementaties.

Met een performantie review of een performantie tuning project bent u in staat om niet-noodzakelijke investeringen in additionele hardware door een state of the art BW systeem design, server en database tuning te vermijden. Wij merken dat de meeste leveranciers en klanten hun performantie problemen oplossen door hun hardware uit te breiden. element61 gelooft eerder dat een geïntegreerde architectuur en een performant data model minstens even belangrijk zijn om de te verwachten performantie te bereiken en tevens om de kosten te verlagen. Op dit vlak hebben wij een zeer ervaren team en zijn wij gespecialiseerd in:

  • "State-of-the-art" SAP BW applicatie architectuur. Onze methodologie heeft algemeen aanvaarde best practices vanuit data warehousing en Business Intelligence opgenomen binnen een framework dat SAP BW specifiek is.
  • Het dimensionele model van de InfoCubes is de meest onderschatte factor die de performantie van rapportering en data oplading beïnvloedt. element61 heeft de Dimensional Modeling Optimizer ontwikkelt, een SAP BSP applicatie voor BW die de ontwikkelingstijd van het optimale dimensionele model van InfoCubes drastisch vermindert en die de kunst van het data modeleren in wetenschap transformeert.
  • Performantie tuning van SAP BW systemen is één van onze specialiteiten. Het vereist een specifieke mix van bekwaamheden op vlakken zoals database tuning, SAP BW systeem configuratie en applicatie architectuur.

Een toename van eindgebruikers tevredenheid, een betere acceptatie van uw BW applicatie, lagere hardware -en onderhoudskosten zijn slechts enkele voorbeelden waard te vernoemen. Een Business Warehouse applicatie met een goed performantie zal uw executives en managers toelaten om tijdig concrete business beslissingen te nemen.

Contacteer ons voor meer informatie over SAP BW Performantie Tuning.