IBM Cognos Disclosure Management

IBM heeft recent, meer bepaald in oktober 2010, Clarity Systems overgenomen. Naast Planning, Budgettering en Forecasting oplossingen, biedt Clarity Systems een state-of-the-art Financiële Rapportering en Governance oplossing. Het is die oplossing die behouden blijft in de toekomstige roadmap en intussen omgedoopt werd tot IBM Cognos Disclosure Management.

IBM Cognos Disclosure Management legt de focus op het verbeteren van financiële processen en controles.

Het helpt de Finance en Controlling- afdeling :

  • in het reduceren van de doorlooptijd en verbeteren van de kwaliteit van financiële management processen en rapportering door automatiseren van de te ontwikkelen documenten met bijhorende cijfers
  • vergemakkelijken van de audit trail voor de documenten
  • uitbreiden van transactionele controles op de data
  • betere beheersing van risk management

Het hoofddoel van IBM Cognos Disclosure Management is het maken van financiële rapporten en het linken van de brondata met de rapportdata gebruik makende van templates, built-in XBRL functionaliteit, samenwerkingsfuncties, interne controle, audit, workflow, business rules en linken hiervan met kwartaal- en jaarrapport informatie.

U kan een uitgebreide review van de oplossing lezen in de Insight Delivering on Performance Management and GRC convergence : IBM Cognos Financial Statement Reporting in onze Knowledge Base.

Contacteer ons voor meer informatie over IBM Cognos Disclosure Management of met uw specifieke vraag !