SAP BW Architectuur

Al de toonaangevende analysten zijn het er over eens: ondernemingswijde Business Intelligence heeft nood aan een architectuur die eveneens van ondernemingswijde klasse is, één die toelaat om snel en eenvoudig te implementeren, één die de noden van vandaag en de wensen van morgen kan bevredigen, één die ondernemingswijde uitrol toelaat naar tientallen, honderden, of zelf duizenden gebruikers.

Dit zijn precies de voordelen die element61 kan leveren. Onze ervaren SAP BW architecten kunnen u begeleiden bij uw reis naar een succesvol SAP Enterprise Data Warehouse. Het is een bewezen best practise om een data warehouse te bouwen als een opeenstapeling van lagen. Elk van deze lagen dient een welbepaald doel, en dit doel wordt bewaakt door een set van transparante en relatief eenvoudige regels.

In de architectuur richtlijnen van element61 die ontwikkeld en verfijnd werden over de jaren en vele projecten heen, kunnen de volgende conceptuele lagen onderscheiden worden binnen de architectuur van één enkele SAP BW Data Warehouse omgeving:

 1. Bronnen laag
 2. Data Warehouse laag
 3. Data Presentatie laag

Voor de Bronnen laag gelden de volgende principes:

 • Alleen bronnen zorgen voor data naar het Data Warehouse toe;
 • Data wordt meegenomen om aan onmiddellijke en ge-anticipeerde toekomstige business noden te voldoen;
 • Data wordt slechts éénmaal uit een bron geëxtraheerd;
 • Er kan een audit gebeuren op de data in het Data Warehouse ten opzicht van de bron;
 • Een bron kan om het even welk systeem zijn;
 • Data moet op het meest granulaire niveau meegenomen worden;
 • Data wordt uit de source geëxtraheerd ‘as is';
 • Data wordt niet voor-geaggregeerd voordat het de Data Warehouse binnengaat

De Data warehouse laag is dat gedeelte van de BW architectuur waar de data verzameld en bewaard wordt om aan elke rapporterings –of analyse behoefte van de organisatie te voldoen. De data warehouse heeft hier als "rol” het geheugen van de organisatie en wordt vaak naar gerefereerd als "the single version of the truth”. In het data warehouse worden de integratie inspanningen gecombineerd door alle vereiste data te bewaren in functie van een overeengekomen business model, resulterend in een version of the truth waar iedereen het mee eens is.

Binnen de Data Warehouse laag kunnen drie sub-lagen onderscheiden worden:

 • Data Verwervings Laag
 • Transformatie & Integratie Laag
 • Data Container Laag

De Data Verwervings sub-laag verwerft data uit de bronnen in z'n meest rudimentaire vorm. Deze data wordt slechts tijdelijk bewaard in functie van bepaalde transformatie en integratie doeleinden, en wordt nadien gearchiveerd.

De Transformatie & Integratie sub-laag legt een brug tussen de Data Verwervings laag, die data bevat ten opzichte van bron sleutels, en de Data Container laag, die relevante business data bevat ten opzichte van business sleutels.

De Data Container sub-laag bevat data in een (granulair) formaat dat betekenisvol is voor de business. Het bevat datasets "aangepast aan de business” die een "single version of the truth” voorstellen.

De Data Presentatie Laag heeft een andere functie dan de Data Warehouse Laag. Waar de belangrijkste functie van het data warehouse het onderhouden van de single version of the truth voor om het even welk doeleinde is, moet de Data Presentatie laag de data aan verschillende gebruikersgroepen en business processen presenteren, dikwijls via verschillende mechanismes (on-line en off-line rapporten, BI applicaties, toegang via het web, etc.), en zal dus afhankelijk van de behoeftes specifiek opgezet moeten worden.

Contacteer ons voor meer informatie over SAP BW Architectuur !