Business Intelligence

Vandaag en in de toekomst wellicht steeds meer, is het belangrijk dat organisaties een nieuw geheim wapen, "informatie” gebruiken. Zeer geïntegreerde informatie die het mogelijk maakt gebruikers nieuwe inzichten te laten verwerven omtrent hun business drivers en hoe ze beter kunnen werken in functie van de strategische objectieven van de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Deze informatie wordt hen bezorgd door middel van Business Intelligence oplossingen.

Terwijl het data warehouse meestal ondersteunend functioneert, in functie van de informatie behoeften van een organisatie, kan Business Intelligence gesitueerd worden op het "topje van de ijsberg”, daarbij een ultieme visualisatie verzorgend van alle data binnen de organisatie. Vanzelfsprekend is het ook de eerste plaats waarop eindgebruikers hun (on-)tevredenheid zullen baseren omtrent een globale managementinformatie-oplossing. Het is daarom essentieel om een gebruiksvriendelijke Business Intelligence omgeving te creëren en om de juiste informatie, op het juiste niveau, op het juiste moment, aan het juiste publiek en via de juiste kanalen te voorzien.

Alhoewel de BI markt voortdurend in beweging is, is toch een zeker mate van maturiteit bereikt. Vandaag kunnen alle BI producten als "state-of-the-art” beschouwd worden en kunnen ze niet langer als zondebok fungeren voor een gebrek aan succes. Toch kan gesteld worden dat sommige BI tools meer geschikt zijn voor bepaalde toepassingen dan andere.

BI tools gaan van software die query, rapportering en multi-dimensionele analyse (OLAP) van de data toelaten, over scorecards, die toelaten vooruitgang te meten in het realiseren van objectieven tot het tonen van een massa complexe informatie in een geïntegreerde, maar makkelijk te begrijpen en visueel rijke manier door middel van dashboards die management informatie zonder meer inzichtelijk maken.

Bij al deze verschillende oplossingen keren een aantal belangrijke topics terug: infrastructuur, administratie, definitie van metadata lagen (presentatie lagen), beveiliging, rapport design & inhoud, performantie, transitie naar productie-omgeving, migratie en finaal de integratie van de verschillende modules met elkaar (v.b. het toelaten van een transparante drillthrough, drill-down of drill-across).

Vragen die de uiteindelijke keuzes rond Business Intelligence oplossingen kunnen beïnvloeden zijn onder meer:

 • Is de BI oplossing in de eerste plaats informatief (tactisch / strategisch) of eerder operationeel georiënteerd?
 • Welke informatie is nodig voor de business analyse ?
 • Hoe dynamisch is uw huidige business ?
 • Hoe complex zijn uw business vereisten ?
 • Hoeveel data wil u analyseren (volumes) ?
 • Moet de BI oplossing geïntegreerd worden met bestaande of toekomstige systemen ?
 • Bestaan er verschillende tools standaarden naast elkaar ?
 • Zal de BI oplossing benaderd worden door externe business partners, zoals leveranciers, verkopers of klanten (Business Intelligence extranet) ?

element61 heeft naast een grondige ervaring in deze functionele materie, gecertificeerde consultants in elk van de industrie-leidende BI software suites, zoals IBM Cognos 8 Business Intelligence, SAP Business Objects Xi, Microsoft Business Intelligence en Oracle Business Intelligence.

U kan profiteren van onze kennis en ervaring op het gebied van Business Intelligence door middel van volgende diensten :

 • Business Intelligence implementatie: Het opzetten van uw BI omgeving in een optimale manier, gaande van de initiële architecturale setup, via de definitie van een state-of-the art business metadata laag, een flexibele security setup en tenslotte de juiste rapporten, analyses, dashboards en scorecards.
   
 • Business Intelligence assessment: Wanneer uw BI investering niet de gewenste resultaten oplevert, kunnen allerlei potentiële oorzaken het hart van het probleem vormen: gebruik van verkeerde tools voor een bepaald doelpubliek, security problemen, performantie verlies, incorrecte setup van de metadata lagen, niet efficiënt gemaakte rapporten ... Door het uitvoeren van een BI assessment op uw omgeving, gebaseerd op een uitgebreide checklist, kunnen alle relevante oorzaken gevonden worden. Additioneel kunnen een aantal acties geïdentificeerd worden die de ROI van uw BI drastisch kunnen verbeteren.
   
 • Business Intelligence tool selectie: element61 beschikt over elementary voor BI software selectie. Deze methodologie beschrijft een unieke aanpak voor het kiezen van de meest geschikte BI tools voor uw organisatie. Alles vangt aan met het interviewen van de key gebruikers en het begrijpen van hun behoeftes en de daarbij behorende prioriteiten – niet louter vanuit een informatie behoeften perspectief, maar ook vanuit het BI functionaliteiten behoeften perspectief. Verder wordt er rekening gehouden met eerdere ervaringen met dit type van tools. Gebaseerd op deze requirements aangevuld door onderzoek uitgevoerd door objectieve BI-specifieke industrie analysten zoals Gartner, wordt een lijst van BI leveranciers en hun respectievelijke tools samengesteld. Daarna wordt elke leverancier uitgenodigd om een gedetailleerde demonstratie van hun producten te geven. Een proof of concept kan desgewenst de evaluatie compleet maken. Doorheen gans het proces, wordt een gedetailleerde evaluatie matrix gebruikt om de verschillende tools, vanuit verschillende perspectieven scores toe te kennen. Tenslotte wordt er een duidelijk gestructureerd resultaat voorgelegd waarin alle leveranciers, een omschrijving van hun producten, belangrijkste sterktes en zwaktes, toekomstige strategie en finale aanbevelingen presenteren.
   
 • Business Intelligence training: Bij element61, beheersen we zeer grondig een breed gamma aan verschillende BI technologieën, voor dewelke we on-site training en workshops kunnen verzorgen; dit gaat van high-level introductie-sessies tot het doorlopen van het volledige gamma van een BI oplossing van één bepaalde leverancier, tot detail training voor bepaalde specifieke BI tools of modules.

Contacteer ons voor meer informatie over Business Intelligence.