IBM Cognos Express

IBM Cognos ExpressIBM Cognos Express is een geïntegreerde Business Intelligence (BI) en Planning oplossing, doelbewust gebouwd voor KMOs (Kleine en Middelgrote Ondernemingen).

Ze biedt rapportering, analyse, dashboarding en scorecarding, planning, budgettering en forecasting voor middelgrote ondernemingen tegen een betaalbare prijs. Cognos Express is gebaseerd op de technologie van de gevestigde waarden Cognos BI en Cognos TM1. De oplossing is modulair opgebouwd en kan incrementeel aangekocht en geïmplementeerd worden, en op die manier flexibel meegroeien met de behoeften van de organisatie. De oplossing is pre-configured en gemakkelijk te installeren en te gebruiken. Het kan dus uitgerold worden bij klanten waar de beschikbaarheid van ICT mensen beperkt is of niet bestaat.

Cognos Express bestaat uit een aantal centrale componenten en functionele modules.

Centrale componenten

 • IBM Cognos Express Manager: web interface voor de administratie van de oplossing.
 • IBM Cognos Analytic Server (ICAS): dit is de in-memory database engine waarin de multi-dimensionele cubes zitten die door alle Cognos Express modules gebouwd worden. Dit is in feite volledig functionele IBM TM1 technologie.
 • IBM Cognos Connection: dit is een web-portaal waar alle gebruikers toegang tot de data en de verschillende modules krijgen.
 • IBM Cognos Business Insight: een nieuwe en revolutionaire module die gebruikers toelaat om op een eenvoudige en persoonlijke manier dashboards te creëren.
 • IBM Cognos Access Manager: voor het beheer van security.  

IBM Cognos Express Reporter

Dit is de module voor analyse en rapportering.

 • Query Studio: een web-toepassing voor het maken van ad-hoc queries.
 • Report Studio: een web-toepassing voor het maken van zgn. "pixel perfect” rapporten; deze heeft een interface voor beginnende en geavanceerde gebruikers.
 • Business Insight Advanced: een module waarmee dashboards kunnen gebouwd worden door de gebruikers zelf.  

IBM Cognos Express Advisor

Dit is de module om zelf op een eenvoudige manier cubes te kunnen bouwen.

 • Advisor Client: een web-interface om data uit ICAS cubes te analyzeren.
 • Data Advisor: een toepassing die eindgebruikers toelaat om zelf op een snelle en eenvoudige manier cubes te bouwen.
 • Cognos Insight: een persoonlijke analyse-oplossing die gebruikers toelaat om zonder tussenkomst van IT zelf data te exploreren, analyseren en visualiseren.  

IBM Cognos Express Planner

Dit is de module waarmee planning- en budgetteringsdata ingegeven kan worden.

 • Planner Client: een web-toepassing die toelaat om data weg te schrijven naar ICAS cubes.
 • Planner Administrator: een toepassing die eindgebruikers toelaat om zelf op een snelle en eenvoudige manier cubes te bouwen.
 • Cognos Insight: een persoonlijke analyse-oplossing die gebruikers toelaat om zonder tussenkomst van IT zelf data te exploreren, analyseren en visualiseren. Afhankelijk van de licenties, kan dit ook gebruikt worden om data-input te doen.  

IBM Cognos Express Xcelerator

Dit is de Excel-gebaseerde module om met ICAS cubes te werken.

 • Xcelerator Client: een plug-in voor MS Excel die toelaat om met de ICAS cubes te werken vanuit Excel.
 • Xcelerator Web: een web-toepassing die toegang biedt tot cubes en websheets (dit zijn Excel sheets die geconverteerd zijn naar een web-compatibel formaat).
 • Xcelerator Workflow: een afzonderlijke component die toelaat om bestaande objecten (cubes, Excel or Webbooks) in een workflow te verwerken met taken, statussen en goedkeuringen.  

element61 kan helpen in het vergelijken van de IBM Cognos Express editie met de volledige oplossingen van Cognos Business Intelligence en/of Cognos Planning/Cognos TM1 gebaseerd op uw specifieke behoeften, tijdsbeperkingen en beschikbaar budget van uw bedrijf of organisatie.

Voor meer informatie over IBM Cognos Express kan u ons steeds contacteren.