Tagetik for Statutory and Management Consolidation

Corporate Performance Management Software van Tagetik beheert complexe financiële consolidatie-processen in één enkele gestructureerde oplossing, om consistentie te verzekeren overheen statutaire en management rapportering.

Eén van Tagetik’s kernobjectieven is de financiële resultaten op de juiste manier te consolideren. De functionaliteiten om dit te bereiken omvatten:

  • Rekeningstelsel met controle groepen : De rekening-structuur wordt uitgebreid door controle-groepen, deze linken de rekeningen met de gerelateerde details en variaties (afschrijvingen, aankoop, ... ). Dit zorgt ervoor dat Tagetik de cashflow-statement kan berekenen, gebruik makend van P&L en Balance Sheet input
  • Entiteiten en hiërarchieën: Definieer legale en management-rapporteringsunits. Hierop kunnen een onbeperkt aantal hiërarchieën gedefineerd worden
  • Legale structuur: Geef de eigenaarsstructuur en de consolidatieregels in per periode. Aangezien entiteit- hiërarchieën over de tijd opgeslaan worden, kan een consolidatie gemaakt worden, die gebruik maakt van de structuur van bijvoorbeeld vorig jaar
  • Muntconversies: laad data op in een lokale munt naar keuze en zie de directe impact op het geconsolideerde bedrag
  • Intercompany matching: Intercompany matching kan gedecentraliseerd worden aangepakt via een web-applicatie. Na matching kunnen relaties gelocked worden zodat geen verdere aanpassingen mogelijk zijn voor deze intercompany positie

Met deze setup kunnen consolidaties berekend worden voor vele accounting standaarden (GAAP/ IFRS) zonder meerdere consolidaties te moeten laten lopen.

Data kan manueel of d.m.v. Extract-Transform-Load processen, worden ingeladen. Met de ETL-functionaliteit kunnen volledig gedetailleerde saldi-bestanden geïmporteerd worden in Tagetik. In de ETL-tabellen worden deze lokale rekeningen gelinkt aan de correcte groepsrekening. Om te onderzoeken of een bedrag manueel ingegeven werd of via ETL geladen, kan een drill through gebruikt worden. Zo wordt de oorsprong en origine van elk bedrag zichtbaar. Dit draagt bij aan de transparantie van het proces met Tagetik.

Na elke stap worden validatie checks uitgevoerd, blokkerend of niet-blokkerend. Dit verzekert een correct consolidatie-proces. Gezien data opgeslagen wordt op het laagste entiteit-niveau en op de relaties tussen 2 entiteiten, wordt consolidatie steeds bottom-up doorgevoerd. Dit draagt weerom bij aan de transparantie van de Tagetik-oplossing.

In de "Cockpit” worden afsluitingsstappen op maandbasis, op kwartaalbasis, op jaarbasis of op weekbasis gemonitored. Alle stappen noodzakelijk voor een succesvolle afsluiting worden op een grafische manier weergegeven. Een duidelijk overzicht wordt zo behouden in de cockpit. Indien meer details nodig zijn, kan dit via eenvoudig dubbelklikken. Processen kunnen dus beter gemanaged worden, om zo de afsluitingscyclus te verkorten.

Financiële rapportering kan rechtstreeks in Excel gedaan worden, gebruik makend van ingebouwde logica voor credit/debet tekens, automatische afronding en drill-down mogelijkheden. Belangrijk om op te merken is dat data steeds opgehaald wordt in de Tagetik-database. Data wordt dus niet lokaal in XLS-bestanden opgeslagen, maar steeds rechtstreeks in de centrale Tagetik-database. In de geïntegreerde Excel-omgeving kunnen Tagetik-rapporten geconsulteerd worden of indien nodig ad-hoc rapporten aangemaakt.

element61 heeft expertise en certificaties in de Tagetik consolidatie-oplossing, aarzel dus niet om ons te contacteren voor meer informatie.