Met PowerPivot wil Microsoft de eindgebruiker de mogelijkheid bieden om zelf een rapporteringsmodel, gebaseerd op data uit verschillende bronnen, te ontwikkelen. Hierdoor kan de eindgebruiker rapporten ontwikkelen, op een door hen zelf ontwikkeld model, wanneer ze dit nodig hebben. Een kleine waarschuwing is hier echter nodig. Het is niet de bedoeling om terug te keren naar het tijdperk van de ‘Excel-hell', waar gebruikers zelf data verzamelden in Excel en rapporten maakten op die data.

De eindgebruiker van de nodige informatie voorzien is een doel van Business Intelligence, maar in dat proces zijn concepten zoals data kwaliteit, consistentie en bronvalidatie essentieel. PowerPivot is dus een geweldige tool voor de eindgebruiker om data uit een data warehouse te consolideren met externe data of als startpunt om data voor te bereiden vooraleer het, als bijkomende informatie, in een data warehouse wordt geladen.

PowerPivot bevat 2 componenten:

  • De PowerPivot client is een applicatie die sterk gelinkt is aan Excel, maar het is niet echt een onderdeel van Excel. Het is een gratis add-in en dit heeft enkele voordelen. Niet alle gebruikers krijgen automatisch deze add-in als ze Excel installeren. PowerPivot en Excel hebben elk hun eigen levenscyclus, waardoor PowerPivot onafhankelijk van Excel een nieuwe versie kan lanceren. Een nadeel van PowerPivot is echter dat het enkel met Excel 2010 werkt. Met de PowerPivot add-in kan je een rapporteringsmodel ontwikkelen door de benodigde tabellen en relaties toe te voegen, de data zelf opladen en rapporten ontwikkelen. De data wordt opgeladen in de nieuwe in-memory Vertipaq engine, bij de client dus op de locale computer. Hierdoor kan men zeer performante en interactieve rapporten ontwikkelen, ook al bevatten de brontabellen enkele honderdduizenden rijen.
  • PowerPivot server is een applicatie die wordt toegevoegd aan een SharePoint 2010 omgeving. Met deze component kan je de ontwikkelde modellen opladen naar SharePoint. Op deze manier kunnen ook anderen gebruik maken van het ontwikkelde model om hun eigen rapporten te maken. Doordat de data gecentraliseerd wordt opgeslagen, kan men de data ook automatisch laten vernieuwen, op voorwaarde dat de data ook beschikbaar is als de ontwikkelaar van het model niet online is.

Met de release van het nieuwe SQL Server 2012 platform, wordt PowerPivot V2 beschikbaar gesteld.
In deze nieuwe release werden nieuwe features toegevoegd zoals:

  • Hiërarchiën
  • KPI's
  • Security
  • Perspectieven
  • Sort-by kolom 
  • Measure definitiie via het PowerPivot window
  • Data view
  • Nieuwe Dax functies

Contacteer ons voor meer informatie over PowerPivot.