Het upgraden naar een nieuwere versie van uw BI software is altijd een grote stap. Het is zoveel meer dan het installeren van de nieuwe software op een server en (indien bestaande) client machines, zelfs binnen dit aspect moet u belangrijke keuzes maken (bijvoorbeeld, maak ik gebruik van een upgrade pakket of een clean install pakket?).

Indien niet correct gepland, zal het valideren of de bestaande inhoud "nog werkt” het meeste tijd in beslag nemen. U zou verwachten dat dit triviaal zou zijn, zelfde software, alleen slechts een nieuwere versie ... De ervaring leert ons echter, dat dit verre van waar is. Elke upgrade is anders. Waarom? Om te beginnen, de nieuwe release van de software bevat steeds een aantal belangrijke wijzigingen. Daarnaast zal elke content dikwijls op een verschillende wijze gecreëerd worden (bvb. dewelke wel of niet in lijn is met "best practises”). Daarenboven is de architectuur in dewelke de huidige versie opgezet is, (licht) veranderd (bvb. uw organisatie heeft recent 64 bit servers als nieuwe standaard gekozen) ... Nog zoveel meer kan een effect hebben op het succes of de mislukking (meestal uitgedrukt in niet verwachte kosten) van een onoordeelkundig uitgevoerde upgrade. Bij element61 starten we met heel wat bagage op dit vlak.

Wanneer we kijken naar de productkennis op vlak van SAP Business Objects BI, kunnen wij terugvallen op concrete klant voorbeelden waar we upgrades tot een goed einde brachten. Wij hebben SAP Business Objects upgrades gedaan voor alle XI series (niet-SAP omgevingen). Business Explorer (BEx) upgrades van release 3.x tot en met release 7.0. Wij hebben ook reeds gecombineerde upgrades uitgevoerd van én SAP BW én BEx samen met de introductie van SAP Business Objects XI 3.x. De combinatie van deze productkennis samen met best practises op het vlak van BI upgrades, zet element61 op de juiste plaats om u te helpen met uw upgrade.

Migraties van uw huidige software naar een andere toolset of een andere leverancier, vereist een andere aanpak. Gegeven de sterke achtergrond van element61 in verschillende technologieën, maakt van ons de ideale kandidaat om u te adviseren bij een verandering van leverancier. Voor wat betreft het veranderen van de toolset binnen SAP Business Objects BI, kunnen wij ervaring aanbieden bij het veranderen van BEx Analyzer naar Web Intelligence/Voyager analyse & rapportering. Wij kunnen u advies geven omtrent waarom u wel of niet zowel Crystal Reports als Web Intelligence voor uw rappoteringsbehoeften zou kiezen.

Contacteer ons voor meer informatie.