IBM BI Audit & Best practices

Business Intelligence en Performance Management initiatieven en architecturen evolueren mee in de tijd. De noden veranderen, het volume data dat wordt bijgehouden of verwerkt blijft stijgen, net zoals het aantal gebruikers en het aantal applicaties of componenten. Al deze veranderingen vragen een regelmatig assessment van de omgeving. Het is dus aangewezen om te controleren en te valideren of de omgeving nog altijd voldoet aan de initiële noden en voldoet aan de noden van vandaag.

Dit soort van audit moet gezien worden als een manier om problemen preventief te voorkomen en zou op terugkerende tijdstippen moeten gebeuren. Maar het kan ook tot doel hebben om de oorzaak van een probleem te achterhalen wanneer een omgeving zich plots anders gaat gedragen.

Het hoofddoel van zo een audit is om te controleren of het IBM Cognos platform geconfigureerd en gebruikt wordt volgens de best practices opdat de informatie op een zo goed mogelijke manier in de beste omstandigheden aangeleverd kan worden. Daarom zal de audit de volgende aspecten omvatten:

 • Hardware architectuur
 • Software architectuur, installatie en configuratie
 • Gebruik van de verschillende IBM Cognos componenten
 • Procedures om het platform te onderhouden en om de projecten te deployen tussen de verschillende omgevingen.
 • Integratie van de verschillende componenten met elkaar
 • Modelleringstechnieken

element61 heeft veel ervaring in het succesvol opzetten en configureren van IBM Cognos omgevingen afhankelijk van de grootte en de context. Onze consultants kunnen u assisteren in de audit van uw IBM Cognos Business Intelligence en Performance Management platform en controleren of het voldoet aan de best practices. Het resultaat van de audit is een lijst met aanbevelingen en acties met een inschatting van de kost en verwachtte voordelen eraan verbonden. Onze consultants kunnen uiteraard deze aanbevelingen en acties ook efficiënt implementeren.

Vele IBM Cognos Business Intelligence omgevingen zijn gestart als kleine piloot projecten, en zijn over tijd groter en groter geworden. In vele gevallen, is er weinig aandacht besteed aan hoe de verschillende componenten op een optimale manier gedesigned en geïmplementeerd dienen te worden. Dit werkte misschien wel gedurende het piloot project, maar het gebrek aan een geplande architectuur en implementatie standaarden zal al snel een probleem worden wanneer de omgeving groeit.

Deze problemen kunnen van verschillende aard zijn:

 • Performantie problemen
 • Onderhoud van de security van de IBM Cognos BI omgeving is zeer complex geworden
 • Onderhoud van de modellen van de IBM Cognos BI omgeving is zeer complex geworden
 • Moeilijkheid om de impact van het ontwikkelingswerk op bestaande rapporten die in gebruik zijn, af te schermen van de eind-gebruikers
 • Rapporten gebouwd op de framework packages en/of kubussen produceren foutieve resultaten
 • De framework packages en/of kubussen zijn te moeilijk om gebruikt te worden door de eind-gebruikers

element61 heeft veel ervaring omtrent het succesvol opzetten en configureren van een IBM Cognos BI omgeving, of het nu gaat om een kleine omgeving die slechts gebruik maakt van een beperkt aantal componenten, of een grote volledige IBM Cognos BI omgeving. Hierdoor kan element61 assisteren door middel van best practises voor wat betreft de verschillende apsecten rond het opzetten en configureren van een IBM Cognos BI omgeving, aangepast aan de noden van om het even welk bedrijf.

Indien reeds een IBM Cognos BI omgeving bestaat, kan element61 een audit uitvoeren op deze omgeving. Dit kan een audit met een bepaalde focus zijn om specifieke problemen met de applicatie op te lossen, of het kan een volledige audit zijn die er voor moet zorgen dat het lokale BI team alle troeven in handen krijgt om toekomstige Business Intelligence uitdagingen aan te kunnen.

Deze best practices alsook de audits kunnen alle onderstaande aspecten bevatten:

 • Hardware architectuur: hoeveel servers zijn nodig, welk type server is vereist, hoe de web servers, applicatie servers, transformer servers, … op te splitsen
 • Software installatie architectuur: configuratie van een web server, de IBM Cognos gateway, de IBM Cognos application server
 • Keuze van de security provider, integratie met een bestaande bedrijfseigen LDAP of de set-up van een nieuwe LDAP specifiek voor de IBM Cognos BI omgeving
 • Set-up van een klasse hierarchie binnen de LDAP om een efficient security beheer mogelijk te maken
 • Verschillende IBM Cognos BI omgevingen voor een gecontroleerd release management: Ontwikkeling, Acceptatie, Test, Productie, Training, …
 • Procedures om de IBM Cognos content te transfereren van de ene omgeving naar de andere
 • Hoe werden de frameworks gemodelleerd, hoeveel frameworks bestaan er naast elkaar, werd de juiste security toegepast binnen het framework model ?
 • Hoe werden de cube transformer models gemodelleerd, werd de juiste security toegepast binnen het transformer model ?
 • Werd scheduling en bursting gebruikt waar nodig ?

element61 heeft ook ervaring met omgevingen waar IBM Cognos BI, IBM Cognos Planning, IBM TM1 en/of IBM Cognos Controller gecombineerd werden binnen dezelfde omgeving, om zo een maximale synergie te bekomen tussen de BI suite en de financiële modules van de IBM CPM Cognos suite.

Voor meer informatie over IBM Cognos Audit and Best Practices Service Offering kan u ons steeds contacteren.