Strategy Management & Scorecarding

Scorecards voorzien een organisatie van een perfecte manier om haar strategie uit te voeren en te managen, door het opvolgen van de juiste Key Performance Indicators (KPI's) in vergelijking met gerelateerde doelen, met als resultaat inzicht verschaffen in elke mogelijke richting. Daarenboven kan scorecarding helpen bij het aligneren, motiveren en machtigen van verschillende team- en departementele lagen die aanwezig zijn in een organisatie, door het effectief en consistent communiceren van de huidige performantie versus de objectieven.

Een typische Business Intelligence architectuur kan voorgesteld worden als een soort piramide :

 • Aan de voet van de piramide, kunnen query & rapporteringstools gevonden worden, die tonen wat reeds gebeurd is.
 • In het midden van de piramide situeren zich de OLAP tools, die meer analytische functionaliteiten toelaten, georiënteerd naar waarom iets gebeurde vanuit elke relevante dimensie of business-invalshoek 
 • De top van de piramide tenslotte, is gereserveerd voor Scorecarding en Strategie Management tools, dewelke visualiseren hoe goed we het doen door de huidige performantie te vergelijken ten opzichte van objectieven of doelen.

Scorecarding en Strategie Management (Strategy management & scorecarding) is aldus complementair met en bouwt verder op de andere lagen van een typische Business Intelligence architectuur. Binnen een scorecarding applicatie, kan men snel die KPI's waarvoor meer aandacht nodig is, op basis van stoplichten en bepaalde getoonde trends, doorbladeren. Additioneel kunnen bepaalde KPI's in meer detail onderzocht worden door middel van multi-dimensionale analyse via OLAP tools. Tenslotte kan standaard rapportering gebruikt worden om de meest granulaire details te bekijken van die basis metrics die deel uitmaken van de definitie van een bepaalde KPI.

Scorecardingoplossingen omvatten de volgende componenten:

 • Een missie & visie getransformeerd in strategy maps & objectieven
 • Oorzaak & gevolg verbanden
 • Het kiezen van de juiste ‘Key' PI's, in functie van de strategie van de organisatie, dewelke vertaald worden in actuele metrics die opgevolgd dienen te worden
 • Gepaste doelen & varianties
 • Informatie over de eigenaar van de doelstelling (ownership) & verantwoordingsplicht
 • Metadata, berekeningen & definitie's
 • Acties & mijlpalen nodig voor het overbruggen van de kloof tussen gemeten actuele metrics en hun voorgedefinieerde doelen
 • Visualisatie

Dit alles wordt bij voorkeur ondersteund door een geïntegreerde, granulaire data warehouse laag, waar zowel de actuele detail gegevens (die gecombineerd de verschillende actuele waardes van de KPI's vertegenwoordigen) vanuit de verschillende data bronnen verzameld worden, als de doel waardes vanuit de planning & budgetterings-applicaties. Op deze manier wordt een echte (Corporate) Performance Management architectuur gecreëerd, waar het verleden en de toekomst aan elkaar worden gekoppeld.

element61 kan helpen bij het automatiseren van het Scorecarding & Strategie Management proces, wat niet gelimiteerd is tot de scorecarding applicaties zelf, maar wat ook uitbreidingen kent naar de onderliggende data warehouse laag en de diverse planning-, budgetering- en forecasting- applicaties.

 • Scorecard automatisering : Naast de definitie van de scorecard, moet de scorecard ook geautomatiseerd worden. Dit houdt ondermeer het volgende in: een beoordeling van de technische omgeving, identificatie van toekomstige business gebruikers & de daarbij horende rollen, behoeften analyse, definitie van de data bronnen voor zowel de actuele als de doel metrics (hoogstwaarschijnlijk houdt dit ook het opzetten van linken naar de planning & budgetteringsapplicaties in), onderzoek naar de haalbaarheid en geschiktheid van de data bronnen, definitie van de data voorziening van bron tot scorecard, definitie van de business gebruikers-interface, definitie van de verschillende scorecards in functie van het doelpubliek, testen, uitrollen, training & support. Daarnaast is het belangrijk dat de nodige aandacht geschonken worden aan een ondersteunende en geïntegreerde data warehouse architectuur. 
 • Scorecard tool selectie: element61 beschikt over elementary™ voor scorecard software selectie. Deze methodologie beschrijft een unieke aanpak voor het kiezen van de meest geschikte scorecarding tool voor uw organisatie. Het selectieproces houdt ondermeer rekening met het volgende: huidige infrastructuur, organisatorische requirements, kwaliteit & maturiteit van de verschillende deel-functionaliteiten van de verschillende tools in het selectie proces voor wat betreft: strategy maps, oorzaak & gevolg verbanden, visualisatie van afwijkingen, manuele data ingave, metadata, ETL, integratie met andere BI componenten ...

element61 heeft een bewezen ervaring in het automatiseren van Scorecarding en Strategy Management initiatieven. In deze projecten, focussen wij niet alleen op de scorecard tools, maar richten wij ons ook op mogelijke problemen omtrent de alignering van de KPI's, de onderliggende infrastructuur voor wat betreft data warehouse en planningsapplicaties, data kwaliteit, de potentiële kloof tussen scorecard tools demos en de scorecard tools in de praktijk, de integratie tussen geaggregeerde KPI's en de gedetailleerde informatie. Als mogelijk oriëntatie bij het opstarten van uw scorecard project, kan u alvast onze insight Do's and Dont's of Implementing a Scorecard omtrent deze materie eens doorlezen.

Contacteer ons voor meer informatie of met uw specifieke vraag.