Interim Consolidation & Group Reporting Services

Hoe kan element61 u of uw team helpen in ondersteuning van uw consolidatie en groeprapportering

De markt richt zich meer en meer op internationale ontwikkeling waarbij de bedrijfscontext steeds sneller wijzigt met immer complexere uitdagingen. Fusies en overnames komen haast elke dag voor en vele bedrijven zoeken middelen om hun uitbreiding te financieren en zo hun toekomst te waarborgen.

Globalisering dwingt bedrijven om hun organisatiestructuur bij te stellen en nieuwe competenties, producten of regio’s te ontwikkelen.

In deze context, wordt een toenemend aantal bedrijven geconfronteerd met consolidatie en rapportering overheen een groep van entiteiten met al dan niet verschillende activiteiten of kenmerken.

Terwijl financiële (of management) consolidatie in wezen terugvalt op een niet erg complexe boekhoudkundige methodiek, vereist de opzet en implementatie van dit proces, voldoende inzicht zowel omtrent de preciese informatie behoefte welke men beoogt af te dekken met de groepsrapportering, als kennis overheen de groepsstructuur, maar even goed transparantie hoe de diverse bedrijven binnen de groep hun (verschillende) activiteiten organiseren, sturen en rapporteren.

Een weldoordachte groepsrapportering stelt u in staat om op een snelle, efficiënte en correcte manier om te gaan met toekomstige wijzigingen, zoals de groepsstructuur, de groepsrapportering zelf en de betrokken mensen.

Hoe kunnen wij u helpen?

element61 stelt een team ter beschikking, multidisciplinair en met toonaangevende expertise. Onze ervaringen zijn opgebouwd overheen zowel de organisatie van de business analytics strategie van diverse bedrijven, maar eveneens de praktische vertaling en implementatie van deze strategie en zelfs de ondersteuning van de dagelijkse activiteiten binnen groepsrapportering in de ruime zin.

  1. Outsourcing

Het uittekenen en uitrollen van een consolidatieproces doorheen de groep mag niet worden onderschat. Het zal een zekere doorlooptijd vergen om onder controle te krijgen. Via de uitbesteding van het consolidatieproces, zelfs op tijdelijke basis, bieden wij u de vereiste flexibiliteit om een goede interne oplossing te definiëren en te installeren.

  1. Tijdelijke bijstand

Uw groep groeit, verdubbelt in omvang, maar hierbij ontbreekt het u aan de nodige competenties of voldoende middelen om deze bijkomende uitdagingen aan te kunnen aanpakken, bijkomende bovenop de ‘normale’ dagdagelijkse werkzaamheden . Wij kunnen u tijdelijk bijstaan zowel in de reguliere werkzaamheden als ondersteuning bij de complexere transacties.

  1. Advies bij specifieke transacties

Verschillende uitdagingen zoals het opzetten van een eerste consolidatie, wijzigingen in de perimeter van de consolidatie (bedrijfscombinatie, de-consolidatie of een subconsolidatie), het uitwerken of optimaliseren van een rapporteringsbundel of ‘group accounting manual’ zijn slechts enkele van de onderwerpen waar wij onze expertise aanbieden om u te helpen de uitdaging te tacklen.

  1. Begeleiding bij de implementatie van een consolidatie systeem

Het definiëren van het groeps rekeningplan, het integreren automatische geconsolideerde cash flow rapport, de opzet voor een correcte reconciliatie van het geconsolideerd eigen vermogen, zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt bij de implementatie van een rapportage- of consolidatiesoftware.

Onafhankelijk van het technologieplatform wilt u het gewenste resultaat veilig stellen. Hierbij zijn het bewaken van de beoogde functionaliteit alsook de data-integriteit enkele voorbeelden van specialismen verankerd in ons DNA.

  1. Training en coaching

Hebben nieuwe medewerkers nood aan een basisopleiding of geavanceerde kennisoverdracht over specifieke aspecten binnen van het consolidatie domein? Wordt u geconfronteerd met een kennis-gap bij de acquisitie van een nieuwe subgroep, verandert de ultieme moederaatschappij of twijfelt u bij de correcte toepassing van een nieuwe IFSR standaard? Onze expertise is beschikbaar, zowel via standaard trainingen of aangepaste opleiding als via coaching opdrachten.