IBM InfoSphere Business Glossary

Binnen IBM Infosphere Business Glossary bestaat de mogelijkheid om een volledig woordenboek met vakterminologie te ontwikkelen en te linken aan de technische metadata. Dit laat toe om een betere afstemming tussen IT specialisten en BI-gebruikers mogelijk te maken.

IBM Infosphere Business Glossary is een web gebaseerde tool die vanuit eender waar binnen de organisatie geraadpleegd kan worden om bedrijfstermen te consulteren, controleren of aan te passen. Door de eigenschappen van de terminologie te raadplegen stelt het de gebruikers ook in staat om altijd een goede recente definitie te verkrijgen van de data die ze wensen te gebruiken.

IBM Infosphere Business Glossary biedt de volgende mogelijkheden aan:

  • Beheer bedrijfstermen en categorieën: Aanmaken en onderhouden van bedrijfstermen en categorieën in een beveiligde omgeving.
  • Beheer van wie eigenaar is: Toekennen van ownership en stewardship voor iedere term om zo duidelijke verantwoordelijkheden te bepalen naar onderhoud toe en om vragen te beantwoorden omtrent specifieke bedrijfstermen en definities.
  • Verdere uitbreiding van de eigenschappen: Iedere term bevat een set van standaard eigenschappen zoals omschrijving, eigenaar, definitie. Maar eerder dan één enkele en complexe versie van het metadata model ter beschikking te stellen, biedt de tool de mogelijkheid om het model uit te breiden met user specifieke eigenschappen die voor iedere term ingevuld kunnen worden.
  • Samenwerking: De oplossing zorgt voor een collaboratieve, beveiligde omgeving die het mogelijk maakt dat gebruikers samen de data kunnen respectievelijk raadplegen en beheren.
  • Contextuele zoekfunctie en via Business Glossary Anywhere beschikbaarheid van de informatie in externe applicaties en rapporten zoals Excel, Word of IBM Cognos BI.

Door het gebruik van IBM Infosphere Business Glossary kunnen bedrijven garanderen dat bedrijfsterminologie en de definities ervan door iedereen gedeeld worden. Er kan gezorgd worden voor een sterkere data governance van deze termen door vast te leggen welke metadata wordt verwacht en door duidelijk ownership en verantwoordelijkheden te definiëren bij aanmaak en onderhoud van de centrale bedrijfsdefinities.

IBM Infosphere Business Glossary zal de productiviteit van zowel business als technische mensen verbeteren en zal ook de samenwerking verbeteren door de business termen te linken met technische aspecten zodat een beter begrip van de verschillende invalshoeken mogelijk is. Tenslotte zal IBM Infosphere Business Glossary ervoor zorgen dat er een grotere betrouwbaarheid is in de informatie door constante en onmiddellijke toegang te geven tot belangrijke informatie aan gebruikers.

element61 kan u helpen met het opzetten van een bedrijfswoordenboek, om zo maximaal communicatie en begrip van terminologie doorheen heel de organisatie te realiseren.

Voor meer informatie over IBM InfoSphere Business Glossary kan u ons steeds contacteren.