IBM Cognos Controller 10

Binnen het IBM Cognos Competence Center, heeft element61 senior expertise in zowel IBM Cognos Controller als de onderliggende functionele processen voor financiële verslaggeving en consolidatie. Door de sterke integratie van Cognos Controller met Cognos BI beschikt element61 over de nodige vaardigheden om deze beide tools te integreren op een gezamenlijk platform om zo tot een geïntegreerde end-to-end CPM-oplossing te komen.

Cognos Controller is de opvolger van het zeer succesvolle Europese Frango Consolidator product. Cognos verwierf Frango in 2004 en bleef de verdere ontwikkeling van Controller uitvoeren, ook nu nog als onderdeel van IBM. Cognos Controller is de meest verspreide en gebruikte consolidatie-oplossing op de Belgische markt, gebaseerd op het aantal installaties in de midden-en hogere marktsegmenten.

IBM Cognos Controller 10 richt zich op het oplossen van de uitdagingen in de nauwe band tussen het consolideren en het rapporteren. Dit alles kan gerealiseerd worden door het proces te automatiseren en te stroomlijnen voor financiële consolidatie en rapportage bij de verschillende organisaties.

De oplossing kan:

  • tijdswinst verzekeren door het elimineren van veel handmatige stappen
  • de middelen en manuren nodig tijdens het afsluitingsproces verminderen
  • gegevens- en rekenfouten elimineren door de invoering van controles en business rules
  • zorgen voor nauwkeurige ophaling van de financiële resultaten door middel van een web-based interface
  • de financiële consolidatie en de eliminatie procedures automatiseren
  • controleerbare financiële resultaten aanbieden en de bijhorende workflow
  • een "state-of-the-art” jaarrekening afleveren
  • een geïntegreerde financiële rapportering en analyse afleveren

IBM Cognos Controller is uniek in de markt van de financiële consolidatie : het is de oplossing die echt gebouwd is voor de gebruiker binnen het financieel departement zonder tussenkomst van het ICT departement.

De applicatie benadering en opzet stelt financiële mensen in staat zelf alle definities, processen, dimensies en regels van de consolidatie te beheren en op te zetten. De oplossing biedt een end-to-end proces controle aan en de mogelijkheid tot controle van het consolidatieproces, met inbegrip van controles op het invoeren en reconciliëren van gegevens.

IBM Cognos Controller levert een compleet assortiment standaardinstellingen voor globale en lokale consolidatie alsook rapporteringseisen die geïntegreerd zitten in een afzonderlijk framework.

De verschillende financiële rapporteringsverplichtingen kunnen worden ingelost doordat zowel de lokale als algemeen geldende Accounting principles zijn opgenomen (bv. US Generally Accepted Accounting Principles) en de International Financial Reporting Standards (IFRS). Bovendien maakt IBM Cognos Controller deel uit van een enterprise performance management platform dat alle bouwstenen en oplossingen voor rapportering en analyse bevat om scorecarding, planning en budgettering, rapportering en analyse, financiële consolidatie en rapporteringsvereisten af te leveren.

Contacteer ons voor meer informatie over IBM Cognos Controller 8 of 10. Wij lichten graag toe hoe wij u kunnen helpen bij de uitvoering van deze state-of-the-art consolidatie oplossing.