Data Warehousing & Data Modellering

Een goed gedesigned en professioneel gebouwd data warehouse is een belangrijk fundament van om het even welke Performance Management architectuur. Het bevat een éénduidige versie van de waarheid voor alle relevante management informatie, historisch, huidig of toekomstig, dewelke allen van een onberispelijke kwaliteit dienen te zijn.

Het bouwen van een dergelijk data warehouse is geen gemakkelijke klus. Getuigenissen hiervan zijn de talrijke data warehousing projecten uit het verleden die gefaald zijn, zowel voor kleine als grote organisatie's als qua omvang. Project successen & mislukkingen uit het verleden hebben ons een enorme set aan data warehousing best practises opgeleverd.

Er bestaan veel uitdagingen bij het bouwen van een goed data warehouse. De ervaren consultants van element61 hebben een enorme kennis van het design en bouwen ervan; succesvol data warehousing vereist een heterogeen project team met complementaire skills, zowel functioneel als technisch. element61 biedt een volledig gamma van diensten aan die nodig zijn voor het design, bouwen en onderhouden van een uitmuntend data warehouse met aandacht voor een maximale Retun-on-Invest naar de business organisatie toe. Onze skills set bevat:

  • Data Warehousing & Data modellering. Wij begrijpen de kunst van het vertalen van business vereisten & business processen naar een conceptueel data model volgens de gevestigde principes van het dimensioneel modelleren zoals gedefinieerd door Ralph Kimball en anderen. Het uiteindelijke data model is een voorstelling van het aangeboden business proces en is derhalve een belangrijk instrument bij de validatie van het design door de business users. Het is uitermate belangrijk in dit proces dat de data modellering voldoende generiek gebeurt, zodanig dat het data model voldoende open blijft, waardoor toekomstige wijzigingen op basis van de evolutie van het onderliggende business process, relatief makkelijk kunnen doorgevoerd worden.
  • Data model implementatie. Het is cruciaal dat de stap van het logische/conceptuele data model naar het fysisch data model, geïmplementeerd in de database, correct gebeurt. element61 heeft de kennis en de skills om deze vertaalslag te maken, rekening houdend met de specifieke karakteristieken van elke van de meest courante RDBMS platformen zoals Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Teradata, ... Dit betreft onder meer het gebruik van aggregaat tabellen, materialized/indexed views, partitionering, geavanceerde indexering ...
  • Database & data warehouse tuning. Inserts en updates van grote data volumes, naast flexibele en snelle query response tijden zijn een cruciale factor tot het succes van een Business Intelligence of Performance Management omgeving. Om dit te bereiken, passen wij een mix toe van technologie-onafhankelijke data modellerings-technieken, gecombineerd met het correct parameteriseren van de relevante RDBMS settings. Dit resulteert in een uitstekende data warehouse performantie voor alle data interactie types.

element61 kan uw data warehouse compleet opnieuw uittekenen en bouwen, ongeacht welke technologie gebruikt wordt. Daarnaast hebben wij een methodologie die ons toelaat om snel een audit uit te voeren van uw bestaand data warehouse waarbij wij u van hands-on aanbevelingen voorzien omtrent hoe deze, indien nodig, verbeterd kan worden.

In ieder geval, adviseren wij u om het belang van een goed data warehouse design niet te onderschatten. De investeringen die gemaakt worden in een open en flexibel data model kunnen makkelijk achterhaald worden door de extra kosten gerelateerd aan de moeizame ontwikkeling en onderhoud van tweederangs data modellen, die u niet toelaten om veranderingen, wanneer zich deze in de business zouden voordoen, mogelijk te maken.

Contacteer ons voor meer informatie of met uw specifieke vraag.