Microsoft Master Data Services

Master Data Services 2012, onderdeel van SQL Server 2012, is het antwoord van Microsoft op de uitdagingen die Master Data Management (MDM) bieden. MDM is een set van tools en processen die proberen een éénduidig, juist en consistent beeld weer te geven van elke master data entiteit (product, klant, werknemer, financiële rekeningen, ...) die je in een organisatie terugvindt.

Master Data Services (MDS) was reeds aanwezig in SQL Server 2008 R2 en was het resultaat van de integratie van de aangekochte technologie van Stratature in SQL Server. In SQL Server 2012 is dit geëvolueerd naar een meer volwassen en robuuste oplossing. Enerzijds door de vooruitgang die werd geboekt in de gebruiksvriendelijkheid via een nieuwe Microsoft Excel add-in en anderzijds door verbeteringen in de performantie van de Business Rules module.

De belangrijkste modules van Master Data Services zijn:

 • System Administration: In deze module kan een beheerder een nieuwe entiteit aanmaken en attributen definiëren en specifiëren of deze attributen van het type "free form” zijn of eerder afgeleid van een andere entiteit. Men kan ook de mogelijkheid activeren om een parent-child hiërarchie (of "explicit hierarchy”) te ontwikkelen bovenop een bestaande entiteit. Als laatste is er ook nog de mogelijkheid om business rules te definiëren (IF conditie THEN actie) om zeker te zijn dat de inhoud van een attribuut tegemoed komt aan de bestaande business rules.
 • Explorer Module: Geeft data stewards en business users de verantwoordelijkheid over een bepaalde data set, zodat ze de inhoud van een entiteit kunnen aanpassen en "explicit hierarchies” kunnen beheren.
 • MS-Excel Add-in: Biedt data stewards de mogelijkheid om de inhoud van een entiteit aan te passen door gebruik te maken van de gekende functionaliteit van Excel. Nieuwe entiteiten kunnen ook rechtstreeks vanuit Excel worden aangemaakt.
 • Integration Management: Men kan ook data loads automatiseren via SSIS in voorgedefinieerde staging tabellen. Voor elke entiteit worden er dan automatisch overeenkomstige staging tabellen aangemaakt. Via het "Integration Management” menu krijgt de eindgebruiker de mogelijkheid om data te laden van de staging tabel naar de Master Data entiteit tabel. Als men MDS data wil delen met andere systemen, kan men "subscription views” aanmaken. Dit zijn SQL Server views in de MDS database.
 • Version Management: In deze module kunnen we verschillende versies van onze master data aanmaken. Dit kan handig zijn voor archivering, testen, wat-als analyses of audit doeleinden.
 • User and Group Permissions: Deze module wordt gebruikt om toegang te geven tot de master data door gebruik te maken van Active Directory.

Eén van de vele BI scenario's waarvoor dit product een toegevoegde waarde is, is het beheren van door de gebruiker gedefinieerde hiërarchieën. Nu is er een ingebouwde, gebruiksvriendelijke oplossing (geïntegreerd in Excel en in SSIS) voor de eindgebruiker om aanpassingen op een gecontrolleerde manier te beheren. Dit zal voor veel gebruikers -evenals ontwikkelaars- een opluchting zijn, omdat ze vroeger ad-hoc oplossingen moesten ontwikkelen om Excel bestanden met master data logica of mapping tabellen rechtstreeks te laden in een data warehouse integratie laag.

In Master Data Services 2016 zijn er verschillende verbeteringen aan het product toegevoegd:

 • Een verbeterde prestatie. Dit is vooral merkbaar door gebruik te maken van de Excel-invoegtoepassing met een entiteit die uit duizenden members bestaat. MDS voegt ook data compressie toe aan de onderliggende tabellen en je hebt de mogelijkheid om extra indexeringen toe te voegen.
 • Het beveiligingsmodel is verfijnd. U kunt nu read, update, delete, create machtigingen toewijzen. Nieuwe rollen zijn geïntroduceerd: de Super User en Model Admin.
 • U kunt entiteiten synchroniseren tussen modellen.
 • U kunt conflicten samenvoegen van zodra een entiteit door meerdere personen is bijgewerkt. Daarnaast kunt u ook een gedetailleerd overzicht krijgen over de historiek van een member. Het is mogelijk om een view te creëren bovenop deze historiek dat op een type 2 slowly changing dimension lijkt.
 • Het is eenvoudiger om members te verwijderen (purge) van een entiteit.
 • Bedrijfsregels en afgeleide hiërarchieën zijn verbeterd.

Contacteer ons voor meer informatie over Microsoft Master Data Services.