SQL Server Reporting Services

Reporting Services werd tussen de releases van SQL Server 2000 en SQL Server 2005 geïntroduceerd. De reden om met de introductie niet te wachten op de nieuwe release van SQL Server 2005 was dat Microsoft zich realiseerde dat het uitbrengen van hun eigen rapporteringstool al veel te lang op zich liet wachten. Dus besloot men om SQL Server Reporting Services te lanceren in 2004.

Het was dan uiteraard ook niet verwonderlijk dat er niet veel grote wijzigingen waren in de SQL Server 2005 versie van Reporting Services. Men kon dit eerder als een Service Pack voor Reporting Services beschouwen.

Met Reporting Services 2005 en later met 2008, 2008 R2 en 2012 heeft Microsoft eindelijk een solide rapporteringsoplossing die ontwikkelaars de mogelijkheid biedt om rapporten te ontwikkelen zoals ze vroeger wellicht met oplossingen als Crystal Reports deden. De grootste feature die ontbreekt in Reporting Services is de mogelijkheid voor eindgebruikers om zelf rapporten te ontwikkelen. Reporting Services is in eerste instantie een oplossing voor ontwikkelaars met kennis van queries en .NET syntax voor aangepaste formattering. Met de Report Builder en het Report Model probeerde Microsoft wel om Reporting Services uit te breiden en de lacune richting eindgebruiker te verkleinen, maar dit is vandaag nog steeds onvoldoende het geval in vergelijking met andere BI oplossingen.

Als tool voor ontwikkelaars heeft Reporting Services wel veel voordelen :

  • Zelf queries kunnen schrijven, laat de ontwikkelaar toe alles onder controle te hebben
  • Zelf queries kunnen schrijven heeft ook een positieve impact op de query performantie
  • Aangepaste formattering kan op bijna alle componenten worden toegepast

De ontwikkelaar heeft met andere woorden veel meer controle bij zowel het aanmaken van het rapport als over de manier waarop data uit een data warehouse wordt gehaald. Het maakt de BI rapporterings-oplossing echter wel een stuk hoogdrempelig.

Contacteer ons voor meer informatie over SQL Server Reporting Services.