Michiel Van Brusselen

tot
tot nu
mandagen

Analytics Architect

Michiel Van Brusselen behaalde een Master in de Industriële Wetenschappen -specialisatie bouwkunde- aan de Universiteit Antwerpen in 2017. Het laatste masterjaar heeft hij, werkend als stabiliteitsingenieur, voltooid bij Planet Engineering in Brasschaat. Zijn masterthesis behandelde de automatisatering van een slibwand-berekening, waarbij de brongegevens gemanipuleerd werden door gebruik te maken van Python en REST API calls. Voor een data analyse project, waarbij de energiebalans van een huis in kaart werd gebracht en ge-optimaliseerd, heeft hij data analyse en visualisatie ervaring opgedaan in PowerBI en het Azure data platform.

Na het afronden van de masterproef begon Michiel bij Cropland als Junior Data Scientist. Als consultant voerde hij uiteenlopende taken uit: analyseren van bezoekersaantallen, master data management processen opzetten, handhaven van data kwaliteit, tot en met ETL acties op databronnen. Verder heeft hij kennis opgedaan door het ontwikkelen van analyses in Python met behulp van Azure Databricks en Jupyter.

Zijn initiele Data Science projecten en zijn werk rond data management & ETL motiveerden hem om resoluut te kiezen voor een carriere in Microsoft Analytics. 

Michiel vervoegde element61 in 2020.

In zijn eerste maanden bij element61 was Michiel betrokken bij de migratie van een on-premise data warehouse oplossing naar de Microsoft Azure Cloud omgeving.  Hier was hij verantwoordelijk voor het opzetten van Azure Data Factory pipelines, omvormen en hermodeleren van een on-premises SQL Server Database in Azure Synapse Analytics.  Het volledige process werd geautomatiseerd dmc CI/CD principes met gebruik van ARM templates in Azure DevOps.