In de pas op de markt gebrachte SQL Server 2012 verandert er veel. Met SQL Server 2012 introduceert Microsoft het BISM, het Business Intelligence Semantic Model. Met het BISM voorziet Microsoft ons van één semantische laag voor al de verschillende front-end applicaties. Dit zal er voor zorgen dat dit semantisch model de bron wordt voor Excel, Reporting Services, Power View, dashboards, scorecards, …

Als men een BI semantisch model wil ontwikkelen, dan kan er nu gekozen worden tussen 2 soorten projecten:

  • Multi-dimensional model: Dit kennen we vandaag als Analysis Services. Ontwikkelen van kubussen en opslaan in de OLAP architectuur om uiteindelijk op basis  van MDX de data te raadplegen.
  • Tabular model: Dit is het nieuwe ‘tabel-gebaseerde' model, dat volledig in-memory werkt op basis van de Vertipaq engine. Hier wordt de data geraadpleegd aan de hand van de DAX syntax.

Omdat het Multidimensional model reeds gekend is uit vroegere versies, is het interessanter om iets dieper in te gaan op het Tabular Model. Dit volledig nieuwe model kan worden vergeleken met wat we reeds kennen van PowerPivot, maar dan voor een meer organisatie-brede aanpak. Je kan modellen bouwen op basis van tabellen en views, bij voorkeur vanuit een data warehouse. Relaties kunnen worden aangemaakt tussen tabellen/views en extra kolommen en berekeningen kunnen worden toegevoegd aan het model. Dit model kan dan worden opgeladen naar de BISM server, waar je kan kiezen om het in-memory op te slaan in de Vertipaq engine of om de brondata rechtstreeks te benaderen via Direct Query.

In tegenstelling tot de eerdere versie van PowerPivot kan je nu :

  • Meerdere relaties leggen tussen tabellen/views
  • Meerdere velden gebruiken in een relatie
  • Hiërarchiën aanmaken
  • Security toepassen op het model

We kunnen dus besluiten dat veel ‘standaard' functionaliteit, die ontbrak in PowerPivot, werd toegevoegd in het BISM Tabular Model. Dit model is echter niet bedoeld om het huidige Analysis Services te vervangen. Het vervangt de huidige multidimensionele implementaties dus niet. Het is een uitbreiding van het huidige aanbod en komt naast het reeds bestaande multidimensionele platform.

Contacteer ons voor meer informatie over SQL Server 2012 (Denali) Analysis Services !