Thibault Verduyn

tot
tot nu
mandagen

Analytics Architect

Thibault Verduyn studeerde af als Master of Science in Business Engineering, optie Data Analytics in juni 2020 aan de Universiteit Gent.

Gedurende zijn studies ontwikkelde hij een sterke interesse in Data Analytics, Data Visualisatie & Business Intelligence als manieren om data om te zetten in een strategische meerwaarde. Daarnaast scherpt Thibault zijn vaardigheden in dit domein aan via MOOCs (Massive Open Online Course). 

Het onderwerp van zijn masterproef situeerde zich in het gebied van "Tennis Analytics". Op deze manier kon hij zijn achtergrond in data analytics combineren met zijn voorliefde voor tennis.

Thibault vervoegde element61 in september 2020 als Business Analytics Architect binnen het Qlik Competence Center.