Competence Center & People

Reeds meer dan een decennium bestaan oplossingen voor Business Intelligence (BI) en Corporate Performance Management (CPM). De introductie ervan in ondernemingen is afwisselend succesvol dan wel soms een mislukking geweest. Voorheen lag de focus van deze initiatieven vooral op het controleren van kosten & het verbeteren van operationele en soms zelfs tactische "performantie”. Vandaag echter toont BI & Performance Management een totaal ander gezicht : verfijnde analyses die vooruitkijken, inclusief geavanceerde analytics en datamining, integratie met CPM applicaties en op feiten gebaseerde beslissingsvorming worden centraler binnen de strategie van organisaties en kunnen zo resulteren in belangrijke competitieve voordelen. In deze organisaties wordt BI gebruikt als een manier om te differentiëren en zo van tactische naar strategische Business Intelligence & Performance Management te evolueren.

Om dit te bewerkstelligen dient de manier waarop bedrijven hun BI & PM programmas en projecten beheren ook op een hoger niveau getild te worden.

Succesvolle BI & PM vereist tools, hardware en data. Maar het vereist ook een verandering in de organisatorische cultuur, verandering in het gedrag van de werknemers en het ontwikkelen van de daarbij horende vaardigheden, om er maar enkele te noemen. Het is duidelijk dat de ontwikkeling van de vereiste BI vaardigheden gefaciliteerd dient te worden. We spreken hier niet louter en alleen over een data warehouse of BI / CPM team dat werkt in een pure project modus, maar over een team dat er voor kan zorgen dat de nodige BI tools beschikbaar zijn, de gebruikers kan opleiden en trainen in analytische en beslissingvorming-technieken en er voor kan zorgen dat BI de business strategie van het bedrijf ondersteunt. Samengevat : een bedrijfsbreed team dat duidelijk omlijnde taken, rollen, verantwoordelijkheden en processen heeft die het effectief gebruik van BI en Performance Management doorheen gans de organisatie ondersteunen en promoten.

Meer en meer organisaties zetten in functie hiervan een BICC op, een Business Intelligence Competence Center of PMCC, een Performance Management Competence Center, om ondermeer onderstaande vragen te kunnen beantwoorden:

  • Hoe kan, door het combineren van business & technische skills, de Return-On-Investment voor BI & PM gemaximaliseerd worden ?
  • Hoe investeringen in BI & PM en het ontwikkelen van bijhorende skills beheren, meten en ondersteunen ?
  • Hoe een transparante BI & PM strategie implementeren, die tegelijkertijd organisatorische objectieven en informatie behoeftes van de business ondersteunt ?
element61 heeft een uitgebreide ervaring in het opzetten & beheren van BICCs en PMCC.
Onze vaardigheden omvatten ondermeer:
  • BICC/PMCC definitie & setup: het is belangrijk dat het BICC of PMCC concept op de juiste manier geïntroduceerd wordt en duidelijk begrepen wordt door de organisatie. Wat zijn de potentiële voordelen voor de organisatie ? Welke BICC functies zullen centraal ondersteund worden ? Identificatie van mogelijk teamleden, hun vereiste vaardigheden en gerelateerd takenpakket ; dit alles door gebruik te maken van een verscheidenheid aan RACI modellen. Welke implicaties kunnen optreden wanneer een BICC wordt opgezet ? Wat is het meest gepaste financieringsmodel ? Hoe dient een BI roadmap er uit te zien ? Hoe omgaan met het communicatie aspect ? Hoe de effectiviteit en de efficiëntie van het BICC meten en controleren ? Al deze vragen en meer worden beantwoord in de elementary™ voor BICC/PMCC definitie & setup aanpak.
     
  • BICC/PMCC assessment: Alle ingrediënten die nodig zijn binnen een BICC/PMCC definitie & setup worden hier beoordeeld. Dit gebeurt door middel van een grondige gap analyse. De globale BI strategie wordt geevalueerd vs. verwachtingen en best practices. Wat werkt momenteel goed en wat kan verbeterd worden ? Welke acties dienen genomen te worden op korte termijn en op lange termijn zodat één of meerdere stappen in de juiste richting genomen kunnen worden richting grotere maturiteit ?
  • Interim BICC management: onze ervaren consultants zijn uitstekend geplaatst om – op een tijdelijke basis – deel te worden van uw teams of om zelfs uw BICC team of project te leiden terwijl u zelf de meest geschikte persoon recruteert voor de vaste BICC management positie.

element61 kan uw organisatie helpen bij de inhaalbeweging van een back-office BI aanpak, die enkel voorziet in data integratie en informatie levering, naar een echt BICC/PMCC, wat ook in staat zal zijn om business behoeftes om te zetten in management informatie en om correct om te gaan met functies zoals het globale BI programma, analytics, data stewardship, support, training & leveranciersbeheer.

Contacteer ons voor meer informatie of met uw specifieke vraag.