SQL Server 2008 R2 Integration Services

Als we kijken naar de componenten die beschikbaar zijn in SQL Server 2008 R2 Integration Server, dan merk je dat dit een zeer lange lijst is.

Als we ons beperken tot een kort overzicht van de meest belangrijke componenten in deze release :

  • Source & Destination: Standaard bevat SQL Server 2008 R2 Integration Services een beperkte set van sources en destinations. Deze kunnen echter wel uitgebreid worden door extra data-providers te installeren of door ODBC connecties aan te maken. Hierdoor wordt het mogelijk om data te laden van/naar bijna elke soort van database.
  • Look up: Eén van de meest voorkomende taken die wordt uitgevoerd tijdens een ETL proces is het opzoeken van gerelateerde data in een andere tabel. Niet alleen om het bestaan van een waarde te valideren in de referentie tabel, maar ook om de foreign key op te halen om zo een relatie te kunnen leggen naar die tabel. In SQL Server 2008 R2 Integration Services kan deze lookup volledig in-memory gebeuren. Hierbij wordt de data éénmaal in de cache geladen, waarna deze telkens opnieuw kan worden geraadpleegd door de andere componenten van een bepaalde ETL package.
  • SCD: Slowly Changing Dimensions (SCD) is een term die het meest van toepassing is bij het laden van dimensies. Afhankelijk van het type SCD zal de update-strategie variëren. Met de SCD component, beschikbaar in SQL Server 2008 R2 Integration Services, zullen de data flows automatisch voor jou gecreëerd worden afhankelijk van jouw keuzes in de SCD wizard.

Contacteer ons voor meer informatie over Microsoft SQL Server 2008 R2 Integration Services.