Charles Cuigniez

Charles Cuigniez - element61
Business Analytics experience
4 jaar
Data Scientist

Charles specialiseerde zich in Data Science binnen het vakgebied Marketing door het volgen van een Master na Master in "Marketing Analysis" aan de Universiteit Gent.

Tijdens zijn Master in Marketing Analysis verwierf Charles diepgaande inzichten en vaardigheden in Data Science-methodes zoals predictieve analytics in Python, R en SAS, en het opbouwen van diep neurale netwerken in Keras.

Voor zijn specialisatie-jaar in Data Science, studeerde Charles af als Business Engineer in Operations Management aan dezelfde universiteit.

Tijdens zijn studie maakte Charles deel uit van een eenjarig uitwisselingsprogramma met de Kobe Universiteit in Japan waar hij zich verdiepte in de Japanse cultuur van Operations Management. In dat jaar liep hij ook stage bij Village Island Co., Ltd. in Tokio, waar hij onderzoek deed naar nieuwe mogelijkheden in de omroep- en telecomindustrie. Tijdens dit onderzoek kwam Charles in contact met Big Data en alle boeiende mogelijkheden die Data Science biedt en besloot hij zich nog een jaar te specialiseren in dit innovatieve domein.

Om tijdens zijn studie wat meer beroepservaring op te doen, werkte Charles voor Cookware in België waar hij Sales Dashboards voor de afdeling e-commerce opzette en onderhield.

In zijn masterscriptie creëerde Charles een meta-heuristische oplossingsmethode voor de materiaalvoorziening van mixed-model assemblagelijnen in de automobielindustrie.
Deze oplossing loste een operationeel probleem op door gebruik te maken van algemene Machine Learning technieken en Particle Swarm Optimization.

Charles vervoegde element61 in 2018.