Metadata & Master Data Management

Metadata en Master Data Management zijn cruciale maar ook vaak onderschatte aspecten binnen een Performance Management strategie. Zelfs wanneer het data warehouse transactionele data van hoge kwaliteit bevat zal het gebruik ervan in de praktijk eerder beperkt zijn, indien geen duidelijk gedocumenteerde, noch een éénduidige definitie van de dimensionele data beschikbaar is.

Metadata management kan verschillende vormen aannemen. Idealiter, bevat uw metadata architectuur zowel business (vb: business terminologie & definities) als technische (vb: tabellen & kolommen, ETL transformaties) metadata die onderling met elkaar gerelateerd zijn. De business metadata wordt beschikbaar gesteld aan eindgebruikers, die deze informatie kunnen gebruiken om correcte beslissingen te maken gebaseerd op de informatie aanwezig in het data warehouse; de technische metadata is beschikbaar voor de personen die de Business Intelligence en Performance Management omgevingen ontwikkelen en onderhouden, zodanig dat zij er voor kunnen zorgen dat alle technische definities steeds in sync zijn.

element61 kan u helpen bij het definiëren van de optimale Metadata architectuur voor uw Performance Management programma's. Dit kan ondermeer selectie, configuratie en uitrol inhouden van één van de vooraanstaande metadata aanbiedingen zoals IBM Metadata Server & Business Glossary (deel van Information Server platform van IBM), SAP Business Objects Metadata Management, Oracle Master Data Management of Sybase Powerdesigner. In sommige gevallen, zal de out-of-the-box functionaliteit van deze suites niet de specifieke metadata noden dekken; element61 heeft dan ook significante ervaring in het bouwen van op maat gemaakte metadata architecturen gebaseerd op de noden van onze klanten.

Master Data management is nauw verwant met Metadata management en elk initiatief in dit gebied gebeurt daarom beter binnen een stricte samenwerking tussen beiden. Een data warehouse zal zijn informatie typisch uit verschillende data bronnen halen en zal daarbij frekwent te maken krijgen met master data management problemen, voor wat betreft het consolideren van referentie data. Master data management software is specifiek bedoeld om met dit soort van issues om te gaan en het is daarbij zeer belangrijk dat de positie ervan binnen het Performance Management gebeuren met de nodige aandacht gekozen wordt. In sommige gevallen zal het data warehouse de locatie bij uitstek vormen om met deze master data issues om te gaan; in andere gevallen kan het beter zijn om de referentie data te consolideren binnen de transactionele systemen. element61 kan u helpen om die architectuur te kiezen dewelke het beste past bij uw specifieke behoeften en welke van de leidende software oplossingen het beste integreert met zowel uw operationele als uw beslissings-systemen. Opnieuw zullen mogelijk de leidende master data management oplossingen zoals IBM InfoSphere Master Data Management Server, SAP Netweaver Master Data Management of Oracle Master Data Management geselecteerd en geïmplementeerd worden om deze objectieven te bereiken.

Contacteer ons voor meer informatie over Metadata en Master Data Management.