David Kaminski

tot
tot nu
mandagen

Analytics Architect

David studeerde af met een Master in Business Economics (Magna Cum Laude), met specialisatie in Financiële Markten en Diensten aan de Solvay Brussels School of Economics & Management.

Tijdens zijn studies ontdekte David zijn passie voor Analytics en econometrie, wat hem ertoe bracht om zich -parallel in zijn studies- te specialiseren in Data Science en Business Intelligence met een Python Data Scientist certificatie van Datacamp.

Deze passie resulteerde ook in een master thesis, met als doel het vergelijken van verschillende Machine Learning algoritmen, evenals Frequentistische en Bayesiaanse modellen, toegepast op de voorspelling van Airbnb prijzen.

David's nauwgezetheid en passie voor zijn werk zijn opgemerkt door zijn begeleider, die hem aanbood om als onderzoeksassistent te werken aan een nationaal onderzoeksproject. Dankzij deze ervaring ontwikkelde David verder zijn skills met 'echte' data.

David nam ook deel aan een uitwisseling met HEC Montréal, waardoor hij zijn kennis van tools verder kon uitbreiden, maar ook zijn kennis van Microsoft SQL Server heeft kunnen verdiepen.
Hij kreeg bovendien de kans om zijn soft skills te ontwikkelen en zijn passie voor lesgeven toe te passen, als onderwijsassistent in de cursus "Inleiding tot het programmeren".

Door zijn economische en management-achtergrond heeft David feeling voor de business requirements van organisaties en ondernemingen, maar beschikt hij ook over een zeer goed probleemoplossend vermogen.

David vervoegde element61 in 2021.