Microsoft Business Intelligence Front-end

Microsoft heeft hard gewerkt aan de front-end functionaliteit van zijn Business Intelligence platform de laatste jaren. Dit omdat in tegenstelling tot de back-end functionaliteiten, Microsoft tot voor enkele jaren niet veel mogelijkheden had op front-end gebied. Voor er sprake was van Reporting Services werd enkel Excel gebruikt, wat zeer goed werkte met Analysis Services als bron, maar voor meer statische rapportering ontbrak er toch een degelijke oplossing. Ook een centrale portaal als vertrekpunt voor BI was niet echt voorhanden.

Deze ontbrekende zaken zijn nu verleden tijd dankzij de introductie van :

  • Reporting services (in 2004 toegevoegd aan de SQL Server toolset). Met Reporting Services is het mogelijk om fixed-format rapporten te ontwikkelen die online kunnnen worden geraadpleegd in een web portal en kunnen worden geëxporteerd naar andere online en offline formaten zoals Excel, Word, PDF, html, ...
  • Microsoft Office SharePoint Server is Microsoft's kennis-platform voor de informatie analyst. Binnen SharePoint is het mogelijk om een BI workplace aan te maken. Hier is het mogelijk om een Scorecard add-in, Dashboard add-in en Analytics add-in te gebruiken alsook PowerPivot voor SharePoint, Excel en Excel Services en de integratie met Reporting Services.

In de laatste releases bereidt Microsoft zijn huidige bouwstenen voor Business Intelligence Self Service verder uit. Microsoft wil de eindgebruiker in staat stellen om zelf rapporten te ontwikkelen en te beheren door hen tools te geven zoals PowerView en PowerPivot. PowerPivot is een add-in voor Excel 2010, geïntroduceerd met SQL Server 2008 R2 en verder verfijnt met een versie 2 release in SQL Server 2012. Met PowerPivot wil Microsoft de eindgebruikers de mogelijkheid geven hun eigen analyse modellen te bouwen gebaseerd op grote hoeveelheden data, bij voorkeur afkomstig uit een data warehouse en al dan niet in combinatie met andere bronnen. Dit alles op een zeer performante manier, want de data wordt opgeslagen in een in-memory engine, genaamd Vertipaq.

Contacteer ons voor meer informatie over Microsoft front-end Business Intelligence functionaliteit.