Data Governance & Data Kwaliteit

Data Governance wordt meer en meer cruciaal voor organisaties voor wat betreft het consolideren en veilig stellen van hun eerder gemaakte investeringen in de data. Normaliter zal dit via een on-going programma gebeuren, hetwelke zal definiëren hoe best generiek omgegaan wordt met data gerelateerde zaken binnen de organisatie en hoe best support gegeven kan worden aan alle data stakeholders.

Een Data governance programma kan verschillende vormen aannemen - afhankelijk van de noden en huidige situatie binnen uw organisatie, ligt de focus op zaken zoals data definitie en standaarden, data kwaliteit, privacy en beveiliging, data architectuur en integratie, data warehousing en alignering met het management. Afhankelijk van het maturiteitsniveau van uw organisatie aangaande deze verschillende topcis, kan een data governance programma u helpen bij het coördineren van de inspanningen van bestaande programma's of u helpen bij het opstarten van nieuwe programma's zodanig dat deze topics de nodige aandacht krijgen. element61 kan u hierbij helpen door een op maat gemaakt Data Governance programma voor uw organisatie te creëren gebruikmakend van onze uitgebreide ervaringen in al deze deelgebieden.

In ieder geval bevat een Data Governance programma volgende componenten:

  • Data definitie standaarden en beleid
  • Data ownership, verantwoordelijkheden en beslissingsrechten processen
  • Data Stewardship en Data Kwaliteit
  • Data Beveiliging en Privacy
  • Data Life-cycle management

Gebruikmakend van erkende standaarden en methodologieën zoals het open Data Governance Institute Framework of het eerder stricte IBM Data Governance Council Maturity Model, kan element61 u helpen bij de definitie van al deze componenten om u ervan te verzekeren dat u de juiste richting volgt in het bereiken van de objectieven die door u als organisatie gesteld worden.

Data Kwaliteit is ook bijzonder actueel! En terecht. Wij moeten de eerste organisatie nog tegenkomen, hoe klein of hoe goed gerund ook, dewelke geen data kwaliteits-problemen heeft. Een juiste benadering van deze data kwaliteits-issues is dan ook zeer moeilijk en er bestaat alvast geen one-size-fits-all methodologie, techniek of software.

Het benaderen van data kwaliteit vanuit een puur technische invalshoek is een veelgemaakte fout. Er bestaat geen discussie dat er voor sommige data kwaliteits-problemen een technisch antwoord bestaat, maar meestal spelen organisatorische en procesmatige aspecten een beslissende rol bij het oplossen van deze issues. element61 erkent dit en stelt een begrijpbare aanpak voor in het verbeteren van data kwaliteit. Dit houdt onder andere volgende diensten in:

  • Data Kwaliteit processen en organisatie. Als deel van ons data governance aanbod, kunnen wij een audit uitvoeren van uw bestaande – indien aanwezig – data kwaliteits-processen en deze spiegelen aan een aantal best practises. Dit zal typisch de creatie en definitie van een rol voor een Data Kwaliteit steward binnen de organisatie met zich meebrengen.
  • Data Kwaliteit review. Afhankelijk van de software die beschikbaar is binnen uw omgeving, kunnen wij een snelle data kwaliteits-scan uitvoeren op basis van een data profiling techniek. Dit zal snel een objectief resultaat opleveren omtrent de kwaliteit van de data in uw transactionele omgeving of uw data warehouse.
  • Data Kwaliteit architectuur. Door het gebruik van de standard functionaliteit van de meeste ETL software kunnen wij een flexibele en pragmatische data kwaliteits-architectuur opzetten die de kwaliteit van het data warehouse kan vrijwaren. Wij bieden een herbruikbare opstelling voor het bouwen van een data profiling oplossing door het combineren van om het even welke ETL & BI software om een basis data kwaliteits-rapportering te voorzien.
  • Data Kwaliteit specifieke software. Via onze kennis van deze niche software markt, kan element61 u helpen om de meest geschikte data kwaliteits-software te selecteren dewelke het best aan uw business vereisten voldoet, met de nodige aandacht voor de integratie binnen uw omgeving. Wij hebben specifieke kennis omtrent oplossingen zoals IBM Websphere Information Analyzer, IBM Infosphere QualityStage, SAP Business Objects Data Quality management, Informatica en SAS Institute DataFlux.

Contacteer ons voor meer informatie of met uw specifieke vraag.