Als we naar de veranderingen van Reporting Services kijken in de release van 2012, dan vallen er 3 belangrijke zaken te identificeren:

  • Power View (Project Crescent)
  • Alerting en Rendering
  • SharePoint integratie

Power View (Project Crescent) is waarschijnlijk de meest aantrekkelijke van alle vernieuwingen in Reporting Services 2012. Met Power View wil Microsoft de eindgebruiker een interactieve en gebruiksvriendelijke, op het web gebaseerde visualisering bieden. Het is een volledig nieuwe tool binnen de Microsoft BI omgeving. Het zal noch Report Builder, noch andere bestaande features vervangen, noch zal het andere visualiseringstools van Microsoft vervangen. Met deze nieuwe oplossing wil Microsoft de eindgebruiker de mogelijkheid bieden om zelf data te visualiseren bovenop het nieuwe BISM (Business Intelligence Semantic Model).

Eindgebruikers hebben de mogelijkheid om hun data zeer interactief te visualiseren in een, op Microsoft Office gebaseerde, omgeving met functionaliteiten zoals:

  • Meerdere visualisatiecomponenten op 1 scherm die allemaal met elkaar gelinkt zijn
  • Parameters die van toepassing zijn op alle componenten op het scherm
  • Efficiëntere visualisatie
  • Bubble grafieken -inclusief animatie-mogelijkheid- op basis van tijd
  • Story boarding

Eén van de functionele wijzigingen voor Reporting Services in 2012 is de mogelijkheid om alerts toe te kennen aan rapporten. Hiermee wordt de eindgebruiker op de hoogte gebracht als een bepaald cijfer in het rapport een vooraf gedefinieerde waarde bereikt. Vroeger was er enkel de ‘data driven subscription' die het versturen of laden van een rapport triggert. Met de nieuwe alerts functionaliteit kan je meer gedetailleerde triggers definiëren.

Het renderen van een rapport is ook sterk verbeterd in Reporting Services 2012. Het ondersteunt het Open XML formaat, waardoor rapporten ook in xlsx en docx kunnen worden uitgevoerd.

In SQL Server Reporting Services 2012 is er ook veel verbetering op het vlak van integratie met SharePoint. Als we de strategie van Microsoft analyseren, dan zien we dat SharePoint steeds belangrijker wordt in het BI platform. Buiten het feit dat Power View enkel beschikbaar is vanuit SharePoint, zien we ook dat er meer aandacht wordt geschonken aan de integratie van Reporting Services zelf in SharePoint. In SQL Server 2012 wordt Reporting Services een onderdeel van de SharePoint Shared Service application pool. Dit houdt in dat de databases van Reporting Services voortaan SharePoint Services App databases worden. Ook zal de Central Administration van SharePoint worden gebruikt voor de administratie van Reporting Services en kan SSRS gebruik maken van de standaard SharePoint Scale-out en load balancer. De performantie van het renderen van rapporten vanuit SharePoint zal ook sterk verbeteren.

Contacteer ons voor meer informatie over SQL Server 2012 Reporting Services !